Oulun yliopisto
 OuluGIS

[OuluGIS] > [Aineistopalvelut] > [PaITuli]

Tiehallinnon aineistot


Tiehallinnon aineistoista PaITuli-palvelussa on saatavilla Digiroad, joka on koko maan kattava digitaalinen tieverkkoaineisto. Aineisto on rakennettu topologisesti eheäksi, minkä ansiosta sitä on mahdollista hyödyntää esimerkiksi reittianalyyseissä. Linkkiä klikkaamalla saa näkyviin aineistoa koskevat metatiedot sellaisina kuin ne ovat PaITulissa.

Digiroad