Oulun yliopisto
 OuluGIS

[OuluGIS] > [Aineistopalvelut] > [PaITuli]

Museoviraston aineistot


Listassa on esitetty kaikki ne Museoviraston aineistot, jotka sisältyvät PaITuli-palveluun. Linkkiä klikkaamalla saa näkyviin aineistoa koskevat metatiedot sellaisena kuin ne ovat PaITulissa.

Muinaisjäännösrekisteri
Rakennettu kulttuuriympäristö