Oulun yliopisto
 OuluGIS

PaITuli-järjestelmän käyttöohje


Yleistä

PaITulia käytetään normaalisti web-selaimen avulla. Tosin PaITulissa aineistojen lataus ei toimi Internet Explorer -selaimella, joten palvelua tulee käyttää jollakin vaihtoehtoisella selaimella.


Kirjautuminen

Kirjautuminen PaITuli-palveluun tapahtuu sivulla http://www.csc.fi/tutkimus/alat/geotieteet/paikkatieto/paituli olevan Siirry PaITuli-paikkatietopalveluun -linkin kautta. Linkki vie Haka-järjestelmän sivulle, josta valitaan alasvetovalikosta kotiorganisaatioksi Oulun yliopisto (University of Oulu), ja painetaan valikon vieressä olevaa Select-painiketta.

Haka

Tämän jälkeen avautuu varsinainen Haka-kirjautumissivu. Sivulla oleviin kenttiin syötetään joko paju- tai koivu-tunnus ja salasana. Kirjaudu-painike vie PaITulin aloitussivulle.


Latauspalvelu

Paituli-etusivu

PaITuli-latauspalvelun etusivulla on useita linkkejä. Metatiedot-linkin kautta saa näkyviin keskeisimpiä tietoja palvelussa olevista aineistoista. Aineistot on jaettu toimittajan mukaan ja jokaista eri aineistoa klikkaamalla avautuu erillinen sivu, joka kertoo kyseisen aineiston keskeiset metatiedot.

Varsinaiseen latauspalveluun pääsee Latauspalvelu-linkistä, joka avaa aineistojen latausta helpottavan karttanäkymän. Latausplavelu toimii siten, että näkymän vasemmassa ylälaidassa sijaitsevien valikoiden avulla valitaan haluttu aineisto, mittakaava, julkaisuvuosi, dataformaatti ja koordinaattijärjestelmä. Kaikki valintaparametrit eivät ole aktiivisia kaikilla aineistoilla.

Latauspalvelun karttanäkymää voi zoomata ja liikutella. Jos Aineisto-alasvetovalikossa on valittuna jokin aineisto, on kartalla näkyvissä ne alueet, jotka aineisto kattaa. Valitse ladattava alue -työkalua käyttäen kartalta voidaan rajata jokin suppeampi alue, jolta aineisto halutaan ladata. On tosin syytä huomata, ettei työkalulla voi sinänsä "leikata" ladattavia aineistoja, vaan ladattaviksi tulevat kaikki ne aineiston palaset, joita aluerajaus vähänkään sivuaa. Kaikki aineistot on pilkottu pienempiin osiin eri aluejakojen mukaisesti, joten ladattavaksi saattaa samanlaisella aluerajauksella tulla hyvinkin erikokoisia osia eri aineistoista. Mikäli jotakin aineistoa ei ole pilkottu lainkaan pienempiin osiin, tulee ladattavaksi aina koko Suomen aineisto, riippumatta aluerajauksesta.

Mikäli esimerkiksi halutaan ladata Oulun seudun korkeusmalli, valitaan Aineisto-valikosta "MML, korkeusmalli", määritetään muut parametrit tarpeen mukaan, ja rajataan karttanäkymästä Oulun seutu sopivalla laajuudella (ks. kuva alla). Kun rajaus on tehty, näkyy karttanäkymässä punaisella reunuksella korostettuna ne aineistopalat (tässä tapauksessa pelastuspalveluruudut), jotka tulevat ladattaviksi. Vasemman alakulman listauksessa taas näkyvät ne yksittäiset tiedostot, joita lataukseen tulee sisältymään. Tiedostoja voi tilanteesta riippuen hyvinkin suuri joukko, koska paikkatietoaineistot koostuvat tyypillisesti joukosta erillisiä tiedostoja.

Aineistojen lataus tapahtuu Lataa-painikkeesta. Ennen kuin aineiston saa ladattua, täytyy käyttäjän ilmoittaa aineiston käyttötarkoitus (tutkimus, opetus, kurssiopiskelu tai opinnäytetyö) ja hyväksyä aineiston käyttöehdot. Tämän jälkeen aineiston voi ladata. Koska ladattavia tiedostoja on aina useampia, aineisto toimitetaan pakattuna zip-tiedostona, jonka pystyy purkamaan esimerkiksi WinZip-ohjelmalla.

Paitulin karttanäkymä