Oulun yliopisto
 OuluGIS

[OuluGIS] > [Aineistopalvelut] > [Tilastokeskus]

Ruututietokanta

Ruututietokanta sisältää Tilastokeskuksen koordinaattipohjaisia tilastoaineistoja YKR-ruutuihin laskettuina. Aineistosta on olemassa kaksi versiota, joista toisessa ruutukoko on 250x250 m, toisessa taas 1x1 km (ks. esimerkkikartta). Ruudut kattavat koko Suomen.

Aineistoon on valittu keskeisiä muuttujia, jotka kuvaavat väestörakennetta, väestön koulutus-, pääasiallinen toiminta- ja tulotietoja, talouksien elämänvaihe- ja tulotietoja sekä tietoja rakennuksista ja työpaikoista. Tarkempi tieto aineiston sisällöstä löytyy tietosisältöselosteesta.

Ruututietokannasta ei ole tällä hetkellä olemassa tutkimuksessa ja opetuksessa vapaasti käytettävää versiota. Yhteyshenkilön kautta on kuitenkin saatavissa (käyttöoikeussopimuksen sallimissa puitteissa) ruututietokanta käyttöön siltä osin kuin se oli saatavilla CSC:n aineistopalvelussa vuoteen 2009 asti. Aineistosta on saatavilla eri osa-aineistot seuraavasti:

  • Asukasrakenne 31.12.2003
  • Asukkaiden koulutusaste* 31.12.2002
  • Asukkaiden kuluttajarakenne* 31.12.2002
  • Talouksien koko ja elämänvaihe 31.12.2002
  • Talouksien kuluttajarakenne* 31.12.2002
  • Rakennukset ja asuminen 31.12.2002
  • Työpaikat toimialoittain 31.12.2001
  • Työvoima* 31.12.2001

*) Jos havaintomäärä ruudussa on alle 10, on tiedot ruudun osalta salattu. Salatuissa tietokentissä arvo on -1.

Tarkempia tietoja aineistoista löytyy pdf-muodossa erikseen 1x1 km ja 250x250 m ruutujen osalta.

Lisäksi Oulun yliopiston maantieteen laitoksella on käytössä vanhempia, osin myös uudempia ruututietokannan aineistoja. Ruututietokannan tiukoista käyttöehdoista johtuen näitä aineistoja ei kuitenkaan ole pääsääntöisesti mahdollista saattaa yleisempään käyttöön.