Aate- ja oppihistoria

Tervetuloa Aate- ja oppihistorian sivuille!

Oppiaineemme esittelyvideo on julkaistu lokakuussa 2017! Se löytyy täältä.

Suomessa aate- ja oppihistoriaa voi opiskella pääaineena ainoastaan täällä Oulun yliopistossa.

Opiskelijoille aate- ja oppihistoria tarjoaa:

- laajan tietämyksen tieteen ja aatteiden historiasta sekä opiskelijan valitsemista sivuainekokonaisuuksista. Suosittuja sivuaineita ovat mm. filosofia, historia, kauppatieteet, sosiologia, viestintä, vieraat kielet ja kulttuuriantropologia.
- monipuolisia työelämävalmiuksia esimerkiksi opettajille, arkisto- ja museoalan työntekijöille, viestintäalan ja sisällöntuotannon ammattilaisille, politiikan, kulttuurin ja hallinnon aloille, järjestökentälle sekä tutkijoille
- mahdollisuuden lähteä ulkomaille opiskelijavaihtoon joustavasti opintojen eri vaiheissa

Aate- ja oppihistoriassa tutkitaan aatteita ja tieteiden historiaa. "Aate- ja oppihistorian" voisi yhtä hyvin nimetä "tieteen ja ajattelun historiaksi". Aatehistoria tutkii menneisyyden ihmisten uskomuksia, toiveita ja pelkoja – sitä, millaiseksi he ovat mieltäneet yhteiskuntansa, luonnon ja ihmisluonnon. Aatehistorian tutkimuskenttään kuuluvat myös erilaiset ideologiat, käsitteet ja ”-ismit”, kuten liberalismi, sosialismi ja nationalismi.

Oppi- eli tieteenhistoria selvittää, miten käsitys tieteellisyydestä on aikojen kuluessa muuttunut ja miten tiedettä on eri aikoina harjoitettu. Tieteenhistoria tutkii myös, miten tieteellistä tietoa on eri aikoina hankittu, millaista tietoa on pidetty "tieteellisenä" ja miten tiede nivoutuu politiikkaan, kulttuuriin ja aatteisiin. Oulussa tutkitaan erityisesti lääketieteen, mielenterveyden (ja hulluuden) historiaa sekä evoluutioteorioiden historiaa ja 1600–1700-lukujen tieteellisiä murroksia.

Oppiaineessa on yksi professuuri ja kolme yliopistonlehtoraattia. Lisäksi oppiaineessa työskentelee 2-3 tohtoritutkijaa. Väitöskirjantekijöitä on vuonna 2017 kymmenkunta ja uusia maistereita valmistuu vuosittain noin kymmenen.

Lukuvuonna 2017-2018 on tarjolla luentokursseja mm. "valoisasta keskiajasta", lääketieteen historiasta, nationalismista, kolmannen maailman vallankumoushistoriasta ja utopia-ajattelusta.

***************

POSTIOSOITE:
Aate- ja oppihistoria
PL 1000
90014 Oulun yliopisto

(Image on this page is a copper plate print by Andreas Cellarius, published in Harmonia Macrocosmica [1660], a star atlas written by Cellarius and depicting the world systems of Claudius Ptolemy, Nicolaus Copernicus and Tycho Brahe. From Wikimedia Commons.)