Ihmiset muuttuvassa maailmassa

Tutkimme suurten muutosten, kuten globalisaation, digitalisaation, ympäristön ja taloudellisten muutosten monimutkaisia vaikutuksia ihmisten vuorovaikutukseen sekä yhteisöihin ja kulttuureihin eri aikoina. Tutkimuksemme tunnistaa ja selittää muutosten syyt, prosessit ja vaikutukset, osoittaa ihmisten sopeutumiskeinot ja ennustaa niiden vaikutuksia ihmiskunnan tulevaisuuteen.
Image

Tutkimme ihmistä digitalisaatiossa ja osana yhteisöjä

Tutkimuksemme ottaa ihmistieteet mukaan älyteknologioiden kehitykseen ja vahvistaa ihmisen kyvykkyyttä digitalisoituvassa maailmassa.

Ihmisen ja teknologian välisen suhteen lisäksi tutkimme myös:

  • ihmisyhteisöjen taitoa toimia pohjoisissa olosuhteissa
  • muuttoliikettä, pakolaisuutta ja kulttuurisia konflikteja
  • oppimista ja oppimisen vuorovaikutteisuutta
  • uusia digitaalisia liiketoimintamalleja

Tutkijat ja projektit

Tutustu tutkijoihimme ja heidän tarkempiin tutkimusaiheisiinsa.

Fokusalueen monitieteistä tutkimustoimintaa koordinoi Eudaimonia-instituutti. Tutkimusta tehdään pääasiassa humanistisessa, kasvatustieteellisessä ja luonnontieteellisessä tiedekunnassa sekä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Sinua voisi kiinnostaa myös