Seija Jalagin

Seija Jalagin

PhD

yliopistonlehtori

Biografia

Toimin historian ja Japani-opintojen yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa ja kulttuurisen vuorovaiktuksen historian dosenttina Turun yliopistossa. Tutkimusteni ydinaluetta ovat ylirajaisuuden, sukupuolen, vallankäytön ja kulttuurisen vuorovaikutuksen historia. Tällä hetkellä tutkin pakkomuuttajien Suomea vuosina 1917-1984. Se on osa laajempaa pakolaisuuskokemusten, ylisukupolvisten muistojen ja uudelleen integraation historiaa, jota ReBel-tutkimusryhmämme tukii Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa 'Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit'. Aiemmin olen kirjoittanut erityisesti naislähetystyöntekijöistä sekä kulttuurisista representaatioista.

Tutkimusaiheet

 • Pakkomuuttojen ja pakolaisuuden historia
 • Lähetystyön historia
 • Sukupuolihistoria
 • Japanin historia

Tietokannat

Social media

Tieteelliset ansiot

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

 • Oulun yliopiston hallituksen jäsen 2014-2017

Tutkimusryhmät

 • Vastuullinen johtaja, Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit

Ohjauskokemus

Väitöskirjat
  • Saara Intonen, Lapin sodan evakkojen ja nykypakolaisten pakolaiskokemukset. Historia, käynnissä (pääohjaaja).

   

  • Anne Koskela, Ongelmalliseksi lausuttu. Koulun ja kasvatusneuvolan välinen asiantuntijadiskurssi vuosina 1968–1991. Kasvatustiede, käynnissä (pääohjaaja).
  • Riikka Isoaho-Nousiainen, Oululaisten säätyläisnaisten elämäntapa autonomian ajan jälkipuoliskolla - elämänkokemukset, ajattelutavat ja toimijuus. Historia, käynnissä (toinen ohjaaja).
  • Harju Kaisa, Importing expertise: Finnish tuberculosis control programme in Somalia, 1980-90. Tieteiden ja aatteiden historia, käynnissä (toinen ohjaaja).
  • Ritva Larva, Marta Keravuori suomalais-japanilaisten suhteiden kehittäjänä. Kulttuurihistoria, Turun yliopisto, käynnissä (toinen ohjaaja).
  • Kurvinen Heidi, "En mä oo mies, enkä nainen. Mä oon toimittaja". Sukupuoli ja suomalainen toimittajakunta 1960- ja 1970-luvulla historia (Acta Universitatis Ouluensis, Oulun yliopisto 2013). Väitös 24.8.2013, ohjaaja.
  • Knihtilä Aila, Eetoksena hyvyys ja kauneus. Taiteilija ja musiikkikasvattaja Anna-Liisa Antila-Kaljusen toimintaelämäkerta (Acta Universitatis Ouluensis, Oulun yliopisto 2016), kasvatustiede (musiikkikasvatus), väitös 9.12.2016, ohjaaja.
  • Sahi Juha, Verkostot kaukaiseen itään:Suomen kauppasuhteet Japaniin 1919–1974 (Acta Universitatis Ouluensis, Oulun yliopisto 2016), historia, väitös 19.3.2016, ohjaaja.
  • Kuokkanen Tiina, Vaatetuksen luokka ja sukupuoli 1600–1800-lukujen Oulussa. Historiallisen ajan arkeologian näkökulma (Acta Universitatis Ouluensis, Oulun yliopisto 2016), yleinen arkeologia, väitös 19.3.2016, ohjaaja.
22 pro gradu -tutkielmaa
125 kandidaatintutkielmaa

Tutkimusvierailut

 • Keio University, Tokio, Japani
  23.6.2011 - 23.8.2011

 • Department of History, University of Manchester, UK
  8.9.2017 - 29.9.2017

Projektit

SA-Kuva

Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit

Tunnustuksia: pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit -hankkeessa tutkitaan, miten vastaanottavat yhteisöt ja y