Anneli Meriläinen-Hyvärinen

PhD
Yliopistonlehtori
Ympäristöantropologia, paikan merkitykset, kulttuurin muutosprosessit, pohjoissuomalaiset paikallisyhteisöt

Humanistinen tiedekunta

Olen kulttuuriantropologian yliopistonlehtori ja kiinnostuksen kohteeni liittyvät ihmisen luonto- ja paikkasuhteisiin. Väitöskirjassani (2008) tutkin luontaiselinkeinojen muutosprosesseja neljässä pohjoissuomalaisessa yhteisössä. Vuodesta 2008 lähtien olen tutkinut paikan kulttuurisia merkityksiä ihmiselämässä. Kohteenani on Sotkamossa sijaitseva entinen Talvivaaran kaivos (nyk. Terrafame) ja sen vaikutukset paikallisyhteisöön. Keskeisiä tutkimusteemoja ovat inhimillinen paikkasuhde ja sen dynamiikka sekä siihen liittyvät kokemusperäiset tekijät.

Toimin kulttuuriantropologian omaopettajana ja vastaan oppiaineeni kandidaatinseminaarista. Sen lisäksi opetukseni painopisteenä on materiaalinen kulttuuri ja vastaan kandidaatin- ja maisterivaiheen työelämäharjoitteluista.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

anneli.merilainen-hyvarinen@oulu.fi

Puhelinnumero

0503505633

Vierailuosoite

Pentti Kaiteran katu 1, Oulu

Postiosoite

Humanistinen tiedekunta
PL 8000
90014 Oulun yliopisto