Aira Huttunen

Aira Huttunen

Tysökentelen tutkijatohtorina Tekoäly nuorten arjen tietokäytännöissä (AIM) projektissa, jota rahoittaa Koneen säätiö. Hanke pyrkii lisäämään ymmärrystä tavoista, joilla tekoälyteknologiat muovaavat nuorten tietokäytäntöjä kuten tiedonhankintaa, arviointia ja luomista todellisissa arjen tilanteissa. Samalla hankkeessa lisätään ymmärrystä teknologioiden roolista nuorten toimijuuden ja identiteetin rakentumisessa. Tutkimuksessa tuotetaan tietoa tekoälyteknologioihin liittyvistä kokemuksista ja käytännöistä yhdessä nuorten kanssa hyödyntämällä kanssatutkimuksen menetelmiä.

Väitöskirjatutkimuksessani selvitin suomalaisten transsukupuolisten tietokäytäntöjä, eli tiedontarpeita, tiedon hankintaa ja jakamista sekä tiedon saamisen esteitä omaan sukupuolikokemukseen liittyen, keskittyen erityisesti keholliseen tietoon. Tutkimuksessani yhdistin informaatiotutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen käsitteitä ja teemoja. Väitöskirjatutkimustani rahoitti Koneen säätiö.

Tutkimusaiheet

  • Tietokäytännöt
  • Kanssatutkimus
  • Kehollisuus
  • Sukupuoli
  • Elämänmuutokset
  • Nuoret

Yhteystiedot

Sähköposti

aira.huttunen@oulu.fi

Vierailuosoite

Pentti Kaiteran katu 1
Oulun yliopisto

Postiosoite

PL 1000
FI-90014 Oulun yliopisto