Esa Ruuskanen

FT, dosentti
Yliopistotutkija
Ympäristöhistoria, humanistinen ympäristötutkimus

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteet
Humanistinen tiedekunta

Esa Ruuskanen

Olen ympäristöhistorioitsija, jonka kiinnostuksen kohteita ovat erityisesti suot, energia ja kulutus. Tutkin ihmisen ja suoluonnon välistä muuttuvaa suhdetta 1700-2000-lukujen Länsi- ja Pohjois-Euroopassa sekä historiallisia energia- ja kulutustransitioita. Olen Biodiverse Anthropocenes -tutkimusohjelman (Profi6) johtoryhmän jäsen ja tutkija.

Opettajana olen vastuussa Oulun ja Lapin yliopistojen uudesta yhteisestä Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen sivuaineesta. Lisäksi opetan ja ohjaan väitöskirjoja Historian tutkinto-ohjelmassa.

Tutkimusaiheet

  • ympäristöhistoria
  • humanistinen ympäristötutkimus

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

Esa.Ruuskanen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358505997085

Vierailuosoite

Pentti Kaiteran katu 1
Linnanmaa

GF322, vastaanotto sopimuksen mukaan

Postiosoite

PL 8000
FI-90014 Oulun yliopisto