Anna-Maija Multas

Anna-Maija Huhta

Olen valmistunut tiedeviestinnän maisteriksi ja filosofian tohtoriksi Oulun yliopistosta.

Väitöstutkimukseni käsittelee terveystiedonlukutaitoja verkkoympäristöissä tarkastellen aihetta niin teoreettisesti kuin empiirisesti. Empiirisen tutkimuksen kohteena ovat nuoret tubettajat.

Tällä hetkellä työskentelen tutkijana ja viestinnän koordinaattorina Vastustuskykyinen kaupunki - Kaupunkisuunnittelu pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä (RECIPE) -hankkeessa. Seuraa RECIPEä Twitterissä: https://twitter.com/RECIPE_STN

RECIPEn verkkosivut: https://recipestn.fi/

Tutkimusaiheet

  • terveystiedon lukutaidot
  • informaatiolukutaito
  • informaatiokäytänteet
  • informaation luominen
  • kognitiiviset auktoriteetit
  • neksusanalyysi
  • nuoret ja sosiaalinen media
  • vaikuttajat, tubettajat, tubettaminen
  • terveys- ja tiedeviestintä

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

Anna-Maija.Multas@oulu.fi