Anna-Maija Multas

Anna-Maija Huhta

Olen valmistunut tiedeviestinnän maisteriksi ja filosofian tohtoriksi Oulun yliopistosta.

Tutkimukseni aiheita ovat nuorten terveysinformaatioon liittyvät lukutaidot ja informaatiokäytänteet erityisesti digitaalisissa ympäristöissä kuten sosiaalisessa mediassa. Lisäksi tarkastelen tutkimuksessani tiedon ja informaation luomisen käytänteitä monitieteisissä ja -alaisissa yhteisöissä sekä tiedon avoimuuteen ja auktoriteettiin liittyviä ilmiöitä erilaisissa konteksteissa. Tutkimusmenetelmänä hyödynnän pääasiassa monitahoisen toiminnan tarkasteluun kehitettyä neksusanalyysiä sekä osallistuvia menetelmiä, kuten kanssatutkimusta.

Tällä hetkellä työskentelen tutkijana Oulun yliopistossa Vastustuskykyinen kaupunki - Kaupunkisuunnittelu pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä (RECIPE) -hankkeessa sekä Helsingin yliopistossa Tubettajat nuorten mielenterveyden vertaistukijoina (TUBEDU) -hankkeessa.

RECIPEn verkkosivut: https://recipestn.fi/

TUBEDUn verkkosivut: https://sites.utu.fi/tubedu/

Tutkimusaiheet

  • terveystiedon lukutaidot
  • informaatiolukutaito
  • informaatiokäytänteet
  • informaation luominen
  • kognitiiviset auktoriteetit
  • neksusanalyysi
  • nuoret ja sosiaalinen media
  • vaikuttajat, tubettajat, tubettaminen
  • terveys- ja tiedeviestintä

Yhteystiedot

Sähköposti

Anna-Maija.Multas@oulu.fi