Matti Enbuske

FT, dos.

Yliopistonlehtori

Tutkimusaiheet

 • Arktinen historia
 • Asutus- ja väestöhistoria
 • Ilmasto- ja ympäristöhistoria
 • Olaus Magnuksen aika Pohjolassa
 • Paikallishistoriallinen identiteetti

Tutkimushankkeita

 • Collaboration and Dependency: The Modes of Interaction and the Role of Sociocultural Change in the Past
 • Ruotsin valtakunnan pohjoiset linnat territorialisoitumisen ja vallan verkostoina 
 • Ympäristön vaikutus esiteollisten ihmisten elinkiertojen evoluutioon Pohjois-Fennoskandian alueella (Effect of the Environment on the Evolutionary Demography of the Pre-Industrial People in Northern Fennoscandia
 • Suomen asutushistoria – historiallinen ja nimistötieteellinen tutkimushanke
 • Olaus Magnus

Keskeiset julkaisut

 • Alternative Pasts and Colonial Engagements in the North: The Materiality and Meanings of the Pajala ‘Runestone’ (Vinsavaara Stone), Northern Sweden. Vesa-Pekka Herva, Janne Ikäheimo, Matti Enbuske and Jari Okkonen. Cambridge Archaelogical Journal. Published online: 22 April 2018.
 • Pohjois-Suomen siirtolaisuus Ruijaan ja Pohjois-Amerikkaan: määrä, lähtöalueet, sosiaalinen tausta sekä vertautuminen Pohjois-Ruotsiin. The Barents and the Baltic Sea Region. Contacts, Influences and Social Change. Kari Alenius & Matti Enbuske (eds.) Studia Historica Septentrionalia 77. Rovaniemi 2017.
 • Lapland’s taxation as a reflection of ‘otherness’ in the Swedish Realm in the 1600s and 1700s: Colonialism or a priority right of the Sámi people. Encountering the “Other”: ethnic diversity, culture and travel in early modern Sweden and New Sweden. Edited by F. Ekengren and M. Naum. Society for Post Medieval Archaeology Monograph Series. Boydell & Brewer 2016.
 • Finland – demographic and ethnographic characteristics of its northern territories. Encyclopedia of the Barents Region. Chief Editor Mats-Olov Olsson. PAX Forlag, Oslo 2016.
 • Social integration and state expansion 1550-1809 (Chernyakova Irina, Enbuske Matti, Haugen Rune Blix, Nyström Maurits).  Barents History Book. Chief Editor Lars Elenius. PAX Forlag, Oslo 2015.
 • The Administrative Authorities of the Province of Lapland and the Question of Skolt Sámi Traditional Use of Land in the 1930s. Kari Alenius & Veli-Pekka Lehtola (eds.), Transcultural Encounters. Studia Historica Septentrionalia 75. 2015.
 • Four common key reasons why peripheral Lapland became the ‘Land of the Future’ in 18th-century Sweden.  Faravid 39/2015. Journal for Historical and Archaeological Studies. 2015.
 • Evolutionary demography of agricultural expansion in preindustrial northern Finland (Helle Samuli, Brommer Jon E., Pettay Jenni E., Lummaa Virpi, Enbuske Matti, Jokela Jukka). Proceedings of the Royal Society B. 281. Published 17 september 2014.
 • Pekka Vesaisen historia: myyttinen sissipäällikkö, kovaluonteinen talonpoika 1500-luvulta. Summary. Pekka Vesainen´s history: A Mythical Guerilla Chief and Tough Peasant from the 1500s. Faravid 37/2013. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys 2013. 23 p.
 • Saamelaiset Lapin uudisasuttajina. Kuka on saamelainen ja mitä on saamelaisuus – Identiteetin juurilla. Toim. Erika Sarivaara, Kaarina Määttä, Satu Uusiautti. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi 2013.
 • Befolkningsutveckling och migrationer i norra Finland och Tornedalen. Fredens konsekvenser. Samhällsförändringar i norr efter 1809. Huvudred. Lars Elenius. Studier i norra Europas historia 7. Luleå 2009. 13 p.
 • Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria. Alueellisen ympäristöhallinnon kehitys sekä ohjaavat järjestelmät, vaikuttavat tekijät ja ympäristövaikutukset. [Environmental History of the North Ostrobothnia. Development of a Regional Environmental Administration, Directional Systems, Guiding Factors and Environmental Effects.] Vammala 2010. 389 p.
 • Vuosisadat Pohjan teillä. Tiet, liikenne ja tiehallinto Oulun läänin alueella 1600-luvulta 2000-luvulle. [Roads, Traffic and Road Administration in Northern Finland from the 17th Century to the 21st Century.] Porvoo 2009. 452 p.
 • Vanhan Lapin valtamailla. Asutus ja maankäyttö historiallisen Kemin Lapin ja Enontekiön alueella 1500-luvulta 1900-luvun alkuun. In the Realms of Power in Old Lapland. Inhabitation and Land Use in the Historical Kemi Lapland and Enontekiö Region from the 16th to the 20th Century. Bibliotheca Historica 113. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2008.

Tietokannat

Tutkimusryhmät

 • TRANSCULTURAL ENCOUNTERS

Ohjauskokemus

Ohjattavat väitöskirjat
 • Eeva-Riikka Iisakkila: Kaupunki, linna ja yhteisö Ruotsin suurvallan rajaseudulla. Sosiaali- ja mikrohistorian näkökulmia hyödyntävä tutkimus Kajaanin kaupungin ja linnan muodostamasta yhteisöstä vuosina 1650–1680

 • Maria Julku: Pohjoisten linnojen valtapoliittinen ja sosiokulttuurinen merkitys. Oulun ja Kajaanin linnojen yhteisön vuorovaikutteinen suhde kruunuun ja paikalliseen ympäristöön 1500-luvun lopulta 1630-luvulle

 • Anne Koskamo: Kemin Lapin saamelaisten kristillisyys vuosina 1599–1809

 • Markku Kuorilehto

 • Matti Leiviskä: Pohjanmaan synty – Asutus ja väestöliikkeet Etelä-Pohjanmaalla keskiajalta 1600-luvulle

 • Kimmo Oikarinen: Kruununmetsätorpat Kainuussa

 • Anu Vahtola: Kemin Lapin metsäsaamelainen asutus sekä Ruotsin kruunun veronkanto alueella 1555–1750