Nita Mäenpää

Tutkin väitöskirjassani "Oulun kansakoulujen ja Maikkulan pakolaiskansakoulun lapset luku- ja kirjoitustaitoa oppimassa 1890–1940" lasten luku- ja kirjoitustaidon opetusta, opetuksen periaatteita sekä taitojen kehitystä. Pedagogisten virtausten lisäksi olen kiinnostunut siitä, millaiset kansalaisihanteet ja -mallit vaikuttivat käsityksiin lukemisesta ja kirjoittamisesta sekä niiden opettamisesta. Tutkimuksessani otan huomioon yhteiskuntaluokan, sukupuolen, varallisuuden ja etnisen taustan vaikutuksen luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen.

Tutkimusaiheet

  • kulttuurihistoria
  • sukupuolihistoria
  • luku- ja kirjoitustaito
  • kielipolitiikka
  • kansalaisihanteet

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

nita.maenpaa@oulu.fi

Vierailuosoite

Pentti Kaiteran katu 1
Linnanmaa
Humanistinen tiedekunta, 3. kerros
HUM313