Anna-Kaisa Salmi

Tutkimukseni on keskittynyt pohjoisiin eläinsuhteisiin, viime vuosina erityisesti poron domestikaatioon ja arktisen alueen luonnon monimuotoisuuden pitkän aikavälin muutoksiin.

Tutkimusaiheet

  • Eläinosteologia
  • Eläinten domestikaatio
  • Poronhoito
  • Pohjoinen arkeologia

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

anna-kaisa.salmi@oulu.fi

Puhelinnumero

0294 48 3272