Noora Hirvonen

Image
Noora Hirvonen

Työskentelen tekoälyn lukutaitoihin (AI literacies) keskittyvänä apulaisprofessorina (assistant professor, tenure track) Informaatiotutkimuksen oppiaineessa Historian, kulttuurin ja viestinnän tutkimusyksikössä Humanistisessa tiedekunnassa. Tehtävä on osa Oulun yliopiston GenZ-profilaatiohanketta, jossa tarkastellaan ihmisten osaamista, oppimimista ja toimintaa digitalisoituvassa ja teknologisoituvassa maailmassa.

Tutkimukseni lähtökohtana on sosiokulttuurinen käsitys informaatiolukutaidosta ja se keskittyy nuorten käytäntöihin ja osaamiseen arjen informaatioympäristöissä, joiden muotoutumiseen tekoälyteknologiat vaikuttavat. Aikaisempi tutkimukseni on kohdistunut erityisesti terveystiedon hankintaan, arviointiin, käyttöön ja luomiseen liittyviin käytäntöihin ja osaamiseen (ks. Auktoriteetti ja toimijuus rokotukseen liittyvässä päätöksenteossa ja Kognitiiviset auktoriteetit nuorten terveystietoon liittyvissä ympäristöissä) ja minulle on myönnetty terveysviestinnän dosentuuri Oulun yliopiston Lääketieteellisestä tiedekunnasta.

Tutkimusaiheet

  • informaatiokäytännöt
  • informaatiolukutaito
  • terveysinformaatio

Tutkijan tiedot

36

julkaisua

1896

julkaisun yhteenlaskettua lainausta

16.00

H-indeksi (Google Scholar)

Yhteystiedot

Sähköposti

Noora.Hirvonen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358503227851

Vierailuosoite

Pentti Kaiteran katu 1
Oulun yliopisto

Postiosoite

PL 1000
FI-90014 Oulun yliopisto