Saara Intonen

FM

Väitöstutkija

Biografia

Toimin väitöstutkijana Oulun yliopiston Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimusyksikössä. Tutkin pakolaiskokemusta vertaamalla Lapin sodan (1944–1945) evakkojen ja Suomeen saapuneiden nykypakolaisten kokemuksia uusissa yhteisöissään. Aineiston tulkinnassa hyödynnän yhteiskuntafilosofi Axel Honnethin (1995) tunnustusteoriaa, muistitietotutkimusta ja laadullista sisällönanalyysia.

Teen tutkimustani osana monitieteistä hanketta 'Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit' (Suomen Akatemia 2017–2021). Väitöstutkimustani tukee Suomen Kulttuurirahasto kolmivuotisella apurahalla. 

Tutkimusaiheet

  • pakolaisuus
  • kokemuskertomukset
  • muistitieto
  • tunnustusteoria

Tutkimusryhmät

  • Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit

Projektit

SA-Kuva

Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit

Tunnustuksia: pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit -hankkeessa tutkitaan, miten vastaanottavat yhteisöt ja y