Marjo Juola

Väitöstutkimukseni aiheena on teolliseen kulttuuriperintöön liittyvä estetiikka ja moniaistiset kokemukset. Olen mukana tehtaiden piippuja kulttuuriperintönä tutkivassa Koneen Säätiön rahoittamassa Piippumuistoja hankkessa. Tutkimusintresseihini kuuluvat muun muassa muuttuvan maiseman vaikutukset yhteisöjen elämään ja paikkoihin liittyvät muistot. Tämän lisäksi minua kiinnostaa ihmisen ja ympäristön väliset suhteet menneisyydessä ja nykyaikana.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

marjo.juola@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 40 731 3219

Vierailuosoite

Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu

Postiosoite

Huone GF 319
Historian, kulttuurin ja viestintätieteiden tutkimusyksikkö, Arkeologia, PL 8000, FI-90014 Oulun yliopisto