Marjo Juola

Marjo A. Juola

Väitöstutkimukseni aiheena on jälkiteollisen maiseman raunioituminen ja sen tarkastelu monilajisuuden ja outouttamisen (weirding) näkökulmasta. Olen ollut mukana Piippumuistoja- hankkeessa ja nyt työskentelen Archiving the Planet: Material Infractructures and Ecologies of Storage in the High North (SEEDARC) projektissa. Tutkimusintresseihini kuuluvat monilajisuuden lisäksi aistikokemukset, kehollisuus ja eri taidemuotojen yhdistäminen tieteelliseen tutkimukseen sekä muutokset ihmisen ja ympäristön välisissä suhteissa menneisyydessä ja nykyaikana.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

marjo.juola@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 40 731 3219

Vierailuosoite

Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu

Postiosoite

Huone GF 319
Historian, kulttuurin ja viestintätieteiden tutkimusyksikkö, Arkeologia, PL 8000, FI-90014 Oulun yliopisto