Tavastkengalla

Asutuksen synty on kaiken historian perusta.

Matti Leiviskä

FL

FL, tohtorikoulutettava
Pohjois-Suomen asutushistoria, nimistöhistoria, paikallishistoriallinen tutkimus

Biografia

Väitöskirjatyössäni tutkin asutus- ja väestöliikkeitä nykyisen Etelä-Pohjanmaan alueella keskiajalta 1600-luvulle ulottuvalla ajanjaksolla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää: miten ja milloin alueen nykyinen asutus on syntynyt, mistä alueen väestö on peräisin ja miten Etelä-Pohjanmaan eri osien asutushistoriat poikkeavat toisistaan. Tutkimuksen päälähdeaineistona käytän vanhimpia asiakirjalähteitä sekä alueen paikannimistöä.

Muita tutkimuskohteitani ovat viime aikoina olleet Siikajokilaakson asutushistoria sekä Pyhännän kunnan ja seurakunnan ja kotikyläni Tavastkengän paikallishistoria. Vapaa-aikani kuluu kylätoiminnassa, kunnallispolitiikassa ja liikunnassa.

Tutkimusaiheet

  • Pohjois-Suomen asutus- ja väestöhistoria, Settlement and population history of Northern Finland
  • Historiallinen nimistöntutkimus, historical onomastics
  • Pohjoinen paikallishistoria, Local history of Northern Finland

Tutkimushankkeita

  • Väitöskirjatutkimus työnimellä Pohjanmaan synty – Asutus ja väestöliikkeet Etelä-Pohjanmaalla keskiajalta 1600-luvulle.
  • Siikajokilaakson asutuksen synty
  • Pyhännän kunnan ja seurakunnan historia kivikaudelta 2000-luvulle

Julkaisuja

”Autioiden asuttaminen isonvihan jälkeen Tavastkengän ja Lamun kylissä”. Scripta Historica 36. Oulun Historiaseura ry, Oulu 2013.

”Viikinkiaika Suomessa -seminaari Helsingissä 28.–29.4. ja 11.–12.11.2011”, Muinaistutkija 2/2012. Suomen Arkeologinen Seura ry 2012.

”Launolan asutuksen synty”, Elämää sillan kahta puolta, Kotikylämme Junnonoja ja Laakkola. Laakkolan kyläyhdistys, Siikalatva 2012.

Siikajokilaakson asutuksen synty ‒ Nimistöhistoriallinen tutkimus Siikajokilaakson asutuksesta keskiajalta 1600-luvun puoliväliin. Lisensiaatintutkimus, Oulun yliopisto 2011.

Tavastkenkä – Tietoa ja tarinoita Pyhännän kunnan Tavastkengän kylästä kivikaudelta 2000-luvulle.Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura ry, Pyhäntä 2011.

"Pyhännän Lohipuron pyyntikuopat", Faravid Pohjois-Suomen Historiallisen Yhdistyksen vuosikirja XXXIV. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys ry, Rovaniemi 2010.

Parakeista passiivitaloihin – Suomen puutaloteollisuuden historia. Puutaloteollisuus ry, Helsinki 2009.

"Vanhan Salon pitäjän kylännimet", Faravid Pohjois-Suomen Historiallisen yhdistyksen vuosikirja XXXI. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys ry, Rovaniemi 2007.

Tutkimusryhmät

  • Collaboration and Dependency: The Modes of Interaction and the Role of Sociocultural Change in the Past (CODE)