Maria Julku

FM

Tohtorikoulutettava

Biografia

Väitöskirjatutkimuksessani tutkin Ruotsin kruunun ja Pohjanmaan käskynhaltijoiden vallankäyttöä 1600-luvun alussa. Tutkimuksen kohteena ovat kaksi Pohjanmaan ensimmäistä käskynhaltijaa, jotka toimivat myös Oulun ja Kajaanin linnojen ylipäällikköinä. Henkilökeskeistä näkökulmaa käyttävä tutkimus laajentaa ymmärrystä käskynhaltijoista viranhaltijoina, pohjoisista hallinto-olosuhteista sekä reuna-alueella tapahtuneesta vallankäytöstä.

Toimin Oulun yliopiston Transcultural Encounters -tutkimusyhteisön sihteerinä.
Kuulun myös Ennen & Nyt - Historian tietosanomat -verkkojulkaisun toimituskuntaan.

Tutkimusaiheet

  • 1500- ja 1600-luvut
  • periferia ja rajaseutu
  • vuorovaikutus ja henkilökohtainen toimijuus
  • vallankäyttö ja hallintohistoria
  • pohjoinen Fennoskandia

Julkaisut

  • Julku, Maria (2019): "”For your own benefit and defence.” Persuading Peasants to Participate in Castle Building in Early 17th Century Ostrobothnia." Tieto vai mielikuvat? Kohtaamiset, representaatiot ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi. 115-130
  • Julku, Maria (2018): "The Interaction Between the King and His Office-Holders During an Arctic Military Campaign in Early 17th Century Sweden." Transcultural Encounters II : Understanding Humans in Change. Studia Historica Septentrionalia 80. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi. 405-421
  • Julku, Maria (2014): Otto Vallenius : oopperalaulaja ja taidemaalari. Pohjanranta, Keminmaa. 105 s.

Tietokannat

Tutkimusryhmät

  • Collaboration and Dependency: The Modes of Interaction and the Role of Sociocultural Change in the Past (CODE)