Maria Julku

FM

Tohtorikoulutettava

Biografia

Väitöskirjatutkimuksessani tutkin Ruotsin kruunun ja Pohjanmaan käskynhaltijoiden vallankäyttöä ja vuorovaikutteista suhdetta 1600-luvun alussa. Tutkimuksen kohteena ovat kaksi Pohjanmaan ensimmäistä käskynhaltijaa, jotka toimivat myös Oulun ja Kajaanin linnojen ylipäällikköinä. Henkilökeskeistä näkökulmaa käyttävä tutkimus laajentaa ymmärrystä käskynhaltijoista viranhaltijoina, pohjoisista hallinto-olosuhteista sekä reuna-alueella tapahtuneesta vallankäytöstä.

Toimin Oulun yliopiston Transcultural Encounters -tutkimusyhteisön sihteerinä.
Kuulun myös Ennen & Nyt - Historian tietosanomat -verkkojulkaisun toimituskuntaan.

Tutkimusaiheet

  • 1500- ja 1600-luvut
  • vallankäyttö ja hallintohistoria
  • mikrohistoria

Julkaisut

  • Julku, Maria (2018): "The Interaction Between the King and His Office-Holders During an Arctic Military Campaign in Early 17th Century Sweden." Transcultural Encounters II : Understanding Humans in Change. Studia Historica Septentrionalia 80. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi. 405-421
  • Julku, Maria (2014): Otto Vallenius : oopperalaulaja ja taidemaalari. Pohjanranta, Keminmaa. 105 p.

Muu toiminta

  • Esitelmä ""Teille hyödyksi ja puolustukseksi." Talonpoikien suostuttelu linnojen rakennustöihin Pohjanmaalla 1600-luvun alussa." Tieto vai mielikuvat? - kohtaamiset, representaatiot ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -konferenssi Oulun yliopistossa 1.-2.11.2018.
  • Presentation "Resistance and Persuasion in the Context of Castle-Building. New Economic Burdens for Peasantry in Early 17th Century Northern Finland." 43rd Annual Economic and Business History Society Conference, University of Jyväskylä 30.5.-2.6.2018.
  • Presentation "The Interaction between the King and His Office-Holders during an Arctic Military Campaign in Early 17th-Century Sweden." Transcultural Encounters 2 - Understanding Humans in Change, conference at the University of Oulu 8.–9.7.2017.

Tutkimusryhmät

  • Collaboration and Dependency: The Modes of Interaction and the Role of Sociocultural Change in the Past (CODE)