Kirsi Laurén

FT, dosentti
Kulttuuriperinnön yliopistonlehtori

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteet
Humanistinen tiedekunta

Kirsi Laurén

Olen kulttuuriperinnön yliopistonlehtori. Vastaan kulttuuriperinnön sivuainekokonaisuudesta. Opetan ja teen tutkimusta.

Tutkimukseni kohdistuu tällä hetkellä kulttuurisiin luonto- ja ympäristösuhteisiin. Tarkastelen erityisesti soihin liittyvää nykypäivän kulttuuriperintöä, siinä tapahtuneita muutoksia sekä luontosuhteiden digitalisoitumista.

Viime vuosien aikana olen tutkinut myös erilaisiin rajoihin ja esineisiin liittyviä kertomuksia. Tutkimuksissani olen tarkastellut myös lasten ja nuorten kodin piirissä kohtaamia traumaattisia ja väkivaltaisia kokemuksia erityisesti Suomen itärajalla toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen.

Yhteystiedot

Sähköposti

kirsi.lauren@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 504760292

Postiosoite

PL 1000
90014 Oulun yliopisto