Matti Salo

FT, dos.

Yliopistonlehtori
Suomen ja Skandinavian historia

Tutkimusaiheet

 • Yliopistolaitoksen sekä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan historia; pohjoisten yliopistojen historia, yliopistojen vaikuttavuus
 • Maa- ja metsätalouden historia
 • Pohjois-Suomen paikallis- ja mikrohistoria
 • Tilastolliset menetelmät historiantutkimuksessa

Tutkimushankkeita

 • Tiede- ja korkeakoulupolitiikka, yliopisto, alueellinen kehitys. SA:n Tieteen ja tiedepolitiikan tutkimusohjelma. (Päättynyt);
 • Oulu varuskuntakaupunkina -projekti (Päättynyt)
 • The Modernization Processes in the Barents Region (Verkosto)/ History of the Barents Region (Projekti) (Päättyneet)
 • Lapin yliopiston historiaprojekti (Päättynyt)
 • Barentsin historia- ja ensyklopediahanke (Norden i Barentsregionen), Suomen osahankkeen koordinaattori (Päättynyt)

Julkaisuja

Monografioita ja laajoja yhteisjulkaisuja:

 • Vilja- ja tervataloudesta voitalouteen. Maatalouden muutos Sievissä ja Kalajokilaaksossa vuosina 1850–1920. Studia Historica Septentrionalia 54. Pohjois-Suomen historialliselle yhdistykselle julkaistavaksi esittäneet yliopistonlehtori Ann-Catrin Östman ja professori Ilkka Nummela. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, Rovaniemi 2008.
 • Pohjoinen alma mater. Oulun yliopisto osana korkeakoululaitosta ja yhteiskuntaa perustamisvaiheista vuoteen 2000. Suomen ja Skandinavian historian väitöskirja. Studia Historica Septentrionalia 42. Pohjois-Suomen historialliselle yhdistykselle julkaistavaksi esittäneet dosentti Arto Nevala ja emeritusprofessori Päiviö Tommila. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, Rovaniemi 2003.
 • Matti Salo-Matti Lackman, Oulun yliopiston historia 1958–1993. Toimittanut Matti Salo. Oulun yliopisto, Oulu 1998. Matti Salon kirjoittamat pääluvut: Yliopiston hallinto, Yliopiston kokonaiskehitys, Talous, Toimitilat, Henkilökunta, Opetus- ja tutkimus, Humanistinen tiedekunta, Kasvatustieteiden tiedekunta, Luonnontieteellinen tiedekunta, Lääketieteellinen tiedekunta, Teknillinen tiedekunta, Erillislaitokset sekä yhteistyöorganisaatiot ja -toiminnot, Summary: History of the University of Oulu 1858–93.
 • Matti Salo ja Marianne Junila, Pohjoisen puolesta, pohjoista varten. Lapin yliopisto 1979–2008. Lapin yliopisto 2009. Matti Salon kirjoittamat pääluvut: I Korkeakoulun perustaminen, II Rakenteellinen kehitys osana korkeakoululaitosta, III Hallinto, organisaatio ja talous, IV Henkilökunta, V Opiskelijoiden määrä ja opiskelijakunnan koostumus (alaluku pääluvussa opiskelijat ja opiskelijaelämä), VI Toimitilat, VII Tuloksellisuus ja vaikuttavuus, XV Lapin yliopiston merkitys Lapille ja Summary.
 • Savottalaisten ja uittomiesten Kuhmo. Toimittanut Matti Salo. Kuhmon kaupunki, Oulu 1989.

Artikkeleita:

 • “High-Tech Centre in the Periphery: The Political, Economic and Cultural Factors behind the Emergence and Development of the Oulu ICT Phenomenon in Northern Finland”. Acta Borealia: A Nordic Journal of Circumpolar Societies, s. 83–107. Volume 31, Issue 1, 2014. DOI: 10.1080/08003831.2014.905008.
 • ”Venäjän yhteyteen siirtymisen ja Venäjän kaupan vaikutukset Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen maatalouteen autonomian ajalla”. Historian selkosilla: Jouko Vahtolan juhlakirja. Studia Historica Septentrionalia 65, s. 253-265. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2012.

 • ”The Historical Formation of Northern Finland – Administration and Identities”. Cross-Cultural Communication and Ethnic Identities. Studies in Northern European Histories 5, s. 183–197. Luleå University of Technology, Luleå 2007.
 • ”Varuskunta ja yhteiskunta”. Oulu varuskuntakaupunkina, s. 337–404. Toimittaja Jouko Vahtola. Pohjan Prikaatin Kilta r.y., Oulu 2005.
 • “Oulu laivojen ja tervan vuosisadalla (1809–1879)”. Oulun vuosisadat 1605–2005, s. 60–80. Toimittaja Reija Satokangas. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys ja Oulun yliopiston historian laitos, Oulu 2005.
 • ”Pohjoisten alueiden kehittämistä ja koulutuksellista tasa-arvoa – Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisten yliopistojen perustaminen”.Olaus Magnuksen jäljillä. Oulun Historiaseuran 70-vuotisjuhlakirja. Scripta Historica XXX, s. 248–263. Toimittaja Harri Turunen. Oulun historiaseura, Raahe 2003.
 • ”The Northernmost Universities: The Foundation and Development of the University of Oulu as a Case in Point”. Aspects of Arctic and Sub-arctic History. Proceedings of the International Congress on the History of the Arctic and Sub-Arctic Region, Reykjavík, 18.–21. June 1998, s. 140–145. Edited by Ingi Sigurdsson and Jón Skaptason. Reykjavík 2000.
 • ”Vaitiniemen kyläkunnan ja Vaitiniemi–Uusitalon suvun historia 1500-luvulta 1900-luvun alkuun”. Petäjän juurelta maailmalle. Vaitiniemen kylän ja Vaitiniemi-Uusitalon suvun vaiheet 1500-luvulta uudelle vuosituhannelle, s. 5–98. Toimittanut Matti Salo. Vaitiniemi-Uusitalon sukuseura r.y., Oulu 2000.
 • “Meijeriliikkeen alkuvaiheet Oulun läänissä”. Rohkea, reima ja horjumaton. Samuli Onnelalle omistettu 60-vuotisjuhlakirja. Scripta Historica XXVI, s. 111–122. Oulun Historiaseura, Jyväskylä 1998.

Tietokannat