Tiina Suopajärvi

FT, dosentti
Kulttuuriantropologian yliopistonlehtori

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteet
Humanistinen tiedekunta

Olen ikääntymisen kulttuuriseen tutkimukseen ja humanistiseen kaupunkitutkimukseen erikoistunut kulttuuriantrologi. Väitöskirjassani (2009) tutkin suomalaisten metsätoimihenkilöiden suhdetta metsään sekä sukupuolta metsäammattilaisuudessa. Myöhemmin olen tutkinut yliopistoissa työskentelevien tutkijoiden työurien sukupuolittumista sekä tunteita tutkijan arjen työssä ja yliopistojen valtasuhteissa. Ikääntymisen tutkimukseni kiinnittyvät paikan, materiaalisuuden ja luonnon kanssa elämisen näkökulmiin, kaupunkitutkimukseni puolestaan aistikokemuksiin, teknologiaan ja kaupunkien aikakerrostumiin. Tutkimukseni sitoutuvat uusmaterialistisiin ja posthumanistisiin teorioihin sekä affektiteoriaan.

Johdan tutkimushankkeita Luonnon kanssa ikääntyminen (2023-2028, rahoittajana Koneen säätiö) ja Hyvinvoinnin suunniteltu, koettu ja aistittu sosio-materiaalisuus Turun Linnakaupungissa (2023-2024, rahoittajana Turun kaupunkitutkimusohjelma).

Opetan kulttuuriantropologiassa sekä kandi- että maisterivaiheen opintoja. Lisäksi ohjaan graduja ja väitöskirjoja.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

tiina.suopajarvi@oulu.fi

Puhelinnumero

+358503224590