Sanna Lipkin

Uusi uuveks, voate vanhaks, lapsi terveheks!

Sanna Lipkin

FT

Akatemiatutkija

Biografia

Olen erikoistunut menneisyyden lapsuuden tutkimukseen. Tätä lähestyn erityisesti hauta- ja tekstiilitutkimuksen kautta. Nämä kaksi lähtökohtaa ovat ohjanneet sekä väitöskirjatutkimustani (Textile-making and social identities in central Tyrrhenian Italy from prehistory to the Republican period) että väitöksen jälkeistä uraani (Hauta-asu niin antiikin Italiassa kuin historiallisen ajan Suomessa). Arkeologian lisäksi olen opiskellut sosiologiaa ja suorittanut pedagogisen pätevyyden, ja tavoitteenani on kehittää menneisyyden sosiaalisen kanssakäymisen teorioita. Suomen Akatemian rahoittamat projektini keskittyvät lasten kuolemaan liitettyihin tunteisiin ja lapsen sosiaaliseen identiteettiin historiallisen ajan Suomessa.

Tutkimusaiheet

 • Lapsuuden arkeologia
 • Tekstiiliarkeologia
 • Historiallisen ajan arkeologia
 • Hauta-arkeologia
 • Menneisyyden lapsuus

Tietokannat

Tutkimusvierailut

 • Visiting professor
  18.12.2017 - 12.7.2018

  Tutkijavierailu (State University of New York at Buffalo, Department of Anthropology). Osa akatemiatutkijan projektin aktiviteetteja. Sanna Lipkin on SUNY at Buffalossa Research Assistant Professor.

 • Post doc -tutkimus Roomassa
  1.1.2011 - 5.12.2012

  Tutkimusperiodi Roomassa: esihistorialliset ja arkaaiset tekstiilit ja hauta-asu. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Soprintendeza Speciale per i Beni Archeologici di Roman kanssa ja sen rahoittivat Osk. Huttusen säätiö ja Koneen Säätiö.

Projektit

New perspectives on childhood in Finland (1600–1900): funerary attire as an indicator of status of children

This project regenerates archaeological childhood studies through examining the status of children in Post-medieval Finland (1600–1900), not forget

Uusia näkökulmia lapsuuteen Suomessa (1600–1900): hauta-asu lapsen aseman määrittelijänä

Tämä projekti tutkii lasten asemaa 1600–1800-lukujen Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

Daily and afterlife of children (1500–1900): New perspectives in identifying childhood in the past

This project regenerates archaeological childhood studies through examining childhood between 1500 and 1900.
University of Oulu, 2016

Northern Research Group for History of Childhood and Education

Northern Research Group for History of Childhood and Education is a multidisciplinary group gathering together researchers who work with q