Sanna Lipkin

"Uusi uuveks, voate vanhaks, lapsi terveheks!"

Sanna Lipkin

FT

Akatemiatutkija

Biografia

Sanna Lipkin on erikoistunut menneisyyden lapsuuden tutkimukseen. Tätä hän lähestyy erityisesti hauta- ja tekstiilitutkimuksen kautta. Nämä kaksi lähtökohtaa ovat ohjanneet sekä hänen väitöskirjatutkimustaan (Textile-making and social identities in central Tyrrhenian Italy from prehistory to the Republican period) että väitöksen jälkeistä uraa (Hauta-asu niin antiikin Italiassa kuin historiallisen ajan Suomessa). Arkeologian lisäksi hän on opiskellut sosiologiaa ja suorittanut pedagogisia opintoja, ja hänen tavoitteenaan on kehittää menneisyyden sosiaalisen kanssakäymisen teorioita. Hän nauttii matkustamisesta ja uusien ihmisten tapaamisesta, mikä on johtanut siihen, että hänellä on laaja yhteistyöverkosto ja monipuolinen kokemus kansainvälisestä työskentelystä niin kaivauksilla kuin tutkijaliikkuvuuden myötä. Hänen Suomen Akatemian rahoittama henkilökohtainen projekti keskittyy lasten kuolemaan liitettyihin tunteisiin ja lapsen sosiaaliseen identiteettiin historiallisen ajan Suomessa.

Tutkimusaiheet

 • Lapsuuden arkeologia
 • Tekstiiliarkeologia
 • Historiallisen ajan arkeologia
 • Hauta-arkeologia
 • Menneisyyden lapsuus

Research webpages

You may want to visit these webpages to learn more:

https://sannalipkin.wordpress.com

https://churchspacememoryproject.wordpress.com

 

Tietokannat

Tutkimusvierailut

 • Visiting professor
  18.12.2017 - 12.7.2018

  Tutkijavierailu (State University of New York at Buffalo, Department of Anthropology). Osa akatemiatutkijan projektin aktiviteetteja. Sanna Lipkin on SUNY at Buffalossa Research Assistant Professor.

 • Post doc -tutkimus Roomassa
  1.1.2011 - 5.12.2012

  Tutkimusperiodi Roomassa: esihistorialliset ja arkaaiset tekstiilit ja hauta-asu. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Soprintendeza Speciale per i Beni Archeologici di Roman kanssa ja sen rahoittivat Osk. Huttusen säätiö ja Koneen Säätiö.

Projektit

Uusia näkökulmia lapsuuteen Suomessa (1600–1900): hauta-asu lapsen aseman määrittelijänä

Tämä projekti tutkii lasten asemaa 1600–1800-lukujen Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

Kirkko, tila ja muisti. Kirkkotilan ja hautaustapojen muutokset muuttuvassa maailmankuvassa

Kirkko, tila ja muisti -hankkeen tavoitteena on selvittää miten ihmisten maailmankuvan muutokset näkyvät keski- ja uuden ajan pohjoissuomalaisissa

New perspectives on childhood in Finland (1600–1900): funerary attire as an indicator of status of children

This project regenerates archaeological childhood studies through examining the status of children in Post-medieval Finland (1600–1900), not forget
University of Oulu, 2016

Northern Research Group for History of Childhood and Education

Northern Research Group for History of Childhood and Education is a multidisciplinary group gathering together researchers who work with q