Annukka Sailo

FT

Tutkijatohtori
Tieteiden ja aatteiden historia

Biografia

FT Annukka Sailo työskentelee LIVES-projektissa (Lives over time: Birth cohort studies as a form of scientific knowledge-production, 2019–2021, Suomen Akatemia) tutkijatohtorina. Sosiologisesti suuntautunutta tieteenhistoriaa edustavassa projektissa keskitytään syntymäkohorttitutkimuksen historiaan tiedon tuottamisen muotona 1900-luvulla. Sailo väitteli vuonna 2020 tieteiden ja aatteiden historiasta aiheenaan monitieteinen aggressiotutkimus ja debatointi 1960-1970-luvuilla. Tieteenhistorian ohella häntä kiinnostaa mm. historian opetukseen ja historian poliittiseen käyttöön liittyvät teemat.

Valikoidut julkaisut

  • Sailo, Annukka (2018) Contesting the "territorial aggression thesis" in environmental psychology, ca. 1965–1980. - Journal of the history of the behavioral sciences 54 (3), 198-214 . [Original] [Self-archived]
  • Sailo, Annukka (2020) Hierarchies, population control, war : debating territorial aggression in behavioral sciences (1965–75). - Ei sarjaa/No series. Oulu. Monografiaväitöskirja. 226