Hannu I. Heikkinen

FT, Dosentti
Kulttuuriantropologian professori
Kulttuuriantropologia, ympäristöantropologia

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteet
Humanistinen tiedekunta

Hannu I. Heikkinen 2020

Prof. Hannu I. Heikkinen on kulttuuriantropologian professori Oulun yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy ihmisten ympäristösuhteisiin, hyvinvointiin ja kestävyyteen liittyviin kulttuurisiin käytänteisiin ja teknologian vaikutuksiin erityisesti arktisella alueella ja pohjoisissa yhteisöissä. Hän on erityisen kiinnostunut osallistavista tutkimustekniikoista, kansalaisten tieteestä, maa- ja resurssioikeuksista sekä ympäristöön liittyvästä oikeudenmukaisuudesta. Hän on ympäristöantropologian ja soveltavan antropologian dosentti ja johtanut ja osallistunut moniin poikkitieteisiin projekteihin ja työskennellyt aiemmin useissa instituutioissa kuten; Thule instituutti, Arktinen keskus, Tulevaisuuden tutkimuskeskus (Turun kauppakorkeakoulu), Ympäristön suojelun laboratorio (Helsingin Tekninen korkeakoulu) ja Metsän tutkimuslaitos (METLA). Hän on julkaissut 46 vertaisarvioitua artikkelia ja yhden monografian (SKS:n julkaisema väitöskirja). Yhteensä julkaisuja on 101. Hän on ohjannut 14 väitöstutkimusta ja noin 80 pro gradua. Heikkinen oli tutkimusryhmän johtaja pohjoismaisessa huippuyksikössä ‘Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities’ (REXSAC).

Tutkimusaiheet

  • New Partnership: Empowering Rural Communities to Act for Change - RURACTIVE 2023-2028, Horizon Europe. https://www.ruractive.eu/
  • Female-Led Innovation in Agriculture and Rural Areas (FLIARA) 2023-2025 Horizon Europe partnership.https://fliara.eu/
  • Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden yhteissuunnittelu Kiiminkijoen valuma-alueella (MATKI) 2022-2024. Partnerit: Luonnonvarakeskus, Oulun yliopisto, Suomen metsäkeskus. Rahoitus MMM ministeriö. https://www.luke.fi/projektit/matki/
  • Biodiverse anthropocene (Profi6) HUB4 Envisioning Sustainability. Co-leader https://www.oulu.fi/en/biodiverse-anthropocenes

Tutkijan tiedot

Hannu I. Heikkinen 2020

Yhteystiedot

Sähköposti

hannu.i.heikkinen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 40 1842176

Vierailuosoite

GF303-2

Postiosoite

Faculty of Humanities
PO Box 1000
FIN90014 University of Oulu