Hannu I. Heikkinen

FT, Dosentti
Kulttuuriantropologian professori
Kulttuuriantropologia, ympäristöantropologia

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteet
Humanistinen tiedekunta

Prof. Hannu I. Heikkinen on kulttuuriantropologian professori Oulun yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy ihmisten ympäristösuhteisiin, hyvinvointiin ja kestävyyteen liittyviin kulttuurisiin käytänteisiin ja teknologian vaikutuksiin erityisesti arktisella alueella ja pohjoisissa yhteisöissä. Hän on erityisen kiinnostunut osallistavista tutkimustekniikoista, kansalaisten tieteestä, maa- ja resurssioikeuksista sekä ympäristöön liittyvästä oikeudenmukaisuudesta. Hän on ympäristöantropologian ja soveltavan antropologian dosentti ja johtanut ja osallistunut moniin poikkitieteisiin projekteihin ja työskennellyt aiemmin useissa instituutioissa kuten; Thule instituutti, Arktinen keskus, Tulevaisuuden tutkimuskeskus (Turun kauppakorkeakoulu), Ympäristön suojelun laboratorio (Helsingin Tekninen korkeakoulu) ja Metsän tutkimuslaitos (METLA). Hän on julkaissut 39 vertaisarvioitua artikkelia ja yhden monografian (SKS:n julkaisema väitöskirja). Yhteensä julkaisuja on 89. Hän on ohjannut 13 väitöstutkimusta ja noin 75 pro gradua. Heikkinen on tutkimusryhmän johtaja pohjoismaisessa huippuyksikössä ‘Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities’ (REXSAC).

Tutkimusaiheet

  • Uusi projekti 2022-2024 : Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden yhteissuunnittelu Kiiminkijoen valuma-alueella (MATKI). Partnerit: Luonnonvarakeskus, Oulun yliopisto, Suomen metsäkeskus. Rahoitus MMM ministeriö. https://www.luke.fi/projektit/matki/
  • Biodiverse anthropocene (Profi6) HUB4 Envisioning Sustainability. Co-leader https://www.oulu.fi/en/biodiverse-anthropocenes

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

39

julkaisua

Yhteystiedot

Sähköposti

hannu.i.heikkinen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 40 1842176

Vierailuosoite

GF303-2

Postiosoite

Faculty of Humanities
PO Box 1000
FIN90014 University of Oulu