Tärkeää tietoa opinnoista

Tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin (180 op) ja filosofian maisterin (120 op) tutkinnon.

Tämän jälkeen voi jatkaa lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin.

 

Kandidaatin tutkinnon rakenne

  1. kieli-, viestintä- ja metodiopinnot 25 op
  2. pääaineopinnot (perus- ja aineopinnot) 70 op
  3. vapaasti valittavat sivuaineopinnot 85 op

Pääaineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma

Maisterin tutkinnon rakenne

  1. pääaineen syventävät opinnot 80 op
  2. vapaasti valittavat sivuaineopinnot 40 op

 

Informaatiotutkimuksen pääaineopiskelija voi valita vapaasti sivuaineensa humanistisesta ja muista tiedekunnista. Tutkintoon voi sisällyttää 2-4 sivuainetta (esim. 2-3 aineen perusopinnot ja yhden aineen aineopinnot).

Tietopalvelutehtävissä tarvitaan usein laajempia opintoja kyseisen yksikön toimialaan liittyvissä oppialoissa (talous- ja hallintotieteet sekä yleisesti humanistiset tieteet humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla, terveys- tai biotieteet lääketieteen tietopalveluissa, biologia ja muut luonnontieteet ympäristöalan tietopalvelussa, jne.). Myös pedagogiset ja viestintätaidot ovat tarpeellisia.

Tutkintoon sisältyvät pakolliset tieto- ja viestintätekniikan opinnot antavat informaatioammateissa välttämättömimmät taidot. Laajemmat tietojenkäsittelytieteiden opinnot tukevat useisiin alan asiantuntijatehtäviin sijoittumista ja aineopinnot ovat välttämättömät tietoteknisesti suuntautuneissa asiantuntijatehtävissä.

 

Aiemman tutkinnon suorittaneet

Liitteessä tietoa Informaatiotutkimuksen täydentävien opintojen suorittamisesta FM-tutkintoa varten.

Viimeksi päivitetty: 19.12.2016