Summer School of Business, Administration and Law

Summer School of Business, Administration and Law

Summer Studies in Finnish

ay724109P Investointipäätökset
Opintojakson laajuus (op): 5
Vastuuopettaja: Laura Krankka
Linkki ilmoittautumiseen: ay724109P Investointipäätökset
Kohderyhmä: Kauppatieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat
Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 3.-19.6.2019.
Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): Opetuksen järjestää Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

ay724104P Kirjanpito- ja tuloslaskenta
Opintojakson laajuus (op): 5
Vastuuopettaja: Juha Huikari
Linkki ilmoittautumiseen: ay724104P Kirjanpito- ja tuloslaskenta
Kohderyhmä: Kauppatieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat
Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 1.-31.8.2019.
Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): Opetuksen järjestää Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

ay724106P Markkinoinnin perusteet
Opintojakson laajuus (op): 5
Vastuuopettaja: Satu Nätti
Linkki ilmoittautumiseen: ay724106P Markkinoinnin perusteet
Kohderyhmä: Kauppatieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat
Toteutusaikataulu (alkamis- ja päättymispäivä): 31.7. - 28.8.2019.
Toteuttaja (esim. tiedekunta tai tutkimusyksikkö): Opetuksen järjestää Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Summer Studies in English

721070S Globally Responsible Business
ECTS credits: 6
Person responsible: Anne Keränen, Jan Hermes, Minna Ahokas
Link to the registration: WebOodi
Target group: Students from all OBS Master’s programmes
Schedule (starting and ending dates): 1.8.-6.9.2019
Implementor (e.g. Faculty or Research Unit): Oulu Business School

Additional information