Kyngäs - Publications and supervised doctoral dissertations

Selected publications:

 1. Kaakinen P, Kyngäs H. & Kääriäinen M. Predictors of Good-Quality counseling from the perspective of hospitalized chronically ill adults. J Clinl Nurs 2013; DOI: 10.1111/jocn.12144.
 2. Kääriäinen M, Paukama M, Kyngäs, H. Adherence with health regimens of patients with warfarin therapy. J Clin Nurs 2013; 22 (1-2): 89−96.
 3. Elo S, Kääriäinen M, Isola A & Kyngäs H. Developing and Testing a Middle-Range Theory of the Well-Being Supportive Physical Environment of Home-Dwelling Elderly. The Sci World J 2013; ID 945635. http://dx.doi.org/10.1155/2013/945635
 4. Lipponen K, Kanste O, Kyngäs H. The development of patient education: experiences of collaborative work between special and primary care in Finland. Open J Nurs, 2013; doi:10.4236/ojn.2013.31013  (http://www.scirp.org/journal/ojn/)
 5. Timlin U, Riala K & Kyngäs H. Adherence to treatment among adolescents in a psychiatric ward. J Clin Nurs 2013; DOI: 10.1111/jocn.12024
 6. Pölkki T, Kanste O, Kääriäinen M, Elo S, Kyngäs H. The methodological quality of systematic reviews published in high-impact nursing journals: a review of the literature. J Clin Nurs 2013; DOI: 10.1111/jocn.12132
 7. Kaakinen P, Patala-Pudas L, Kyngäs H, Kääriäinen M. Counseling chronically ill adults in the healthcare setting: An integrative literature review. J Nurs Educ and Pract 2012; 2 (3): 185−202.
 8. Matinolli H-M, Kyngäs H, Kääriäinen M. The effectiveness of motivational interviewing as a form of care for adults with type 2 diabetes: a descriptive review. J Nurs Educ and Pract 2012; 2 (2): 151‒161.
 9. Koistinen POI, Elo S, M. Ahlroth, J. Kokko, S. Suistio, V. Kujala, M. Naarala, T. Rissanen.  OLDWELLACTIVE - A self-rated wellness profile for the assessment of wellbeing and wellness activity in older people. European Geriatric Medicine. Available online 30 October 2012. Doi : 10.1016/j.eurger.2012.09.00
 10. Habjanic A, Elo S, Isola A. 2012. Challenges for institutional elder care in Slovenian nursing homes. J Clin Nur 2012; 21(17-18): 2579-89
 11. Kääriäinen M, Kanste O, Elo S, Miettunen J, Kyngäs H. Testing and verifying the nursing science theory by confirmatory factor analysis. J Adv Nurs 2011; 67 (5): 1163–1172.
 12. Elo S, Saarnio R & Isola A. Well-being supporting environment. International Journal of Circumpolar Health 2011; 70(1): 90–100.
 13. Vuononvirta T, Timonen M, Keinänen-Kiukaanniemi S, Timonen O, Ylitalo K, Kanste O, Taanila A. 2011. The compatibility of telehealth with health-care delivery. J Telemed Telecare 2011; 17:190–194
 14. Kanste O. 2011. Work engagement, work commitment and their association with well-being in health care. Scan J Car Sci 2011; 4:754–761
 15. Kääriäinen, M, Kukkurainen, M L, Kyngäs, H, Karppinen L. Improving the quality of rheumatoid arthritis patients’ education using written information. Muscul Care 2011; 9: 19–24.
 16. Lunnela J, Kääriäinen M, Kyngäs H. Web-based intervention for improving adherence of people with glaucoma. J Nurs and Health Chron Illn 2011; 3 (2): 119–129.
 17. Kääriäinen M, Kyngäs H. The quality of patient education evaluated by the health personnel. Scand J Car Sci 2010; 24 (3): 548–556.
 18. Elo S, Kyngäs H. Induktiivis-deduktiivisen keskitason teorian kehittäminen: Esimerkkinä teoria pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä. Hoitotiede 2009; 1: 54-66
 19. Kanste O, Kääriäinen M, Kyngäs H.  Statistical testing of the full-range leadership theory in nursing. Scandinavian J Cari Sci 2009; 23:775–782.
 20. Elo S & Kyngäs H. 2008. The qualitative content analysis process. J Adv Nurs 2008; 62(1): 107-115
 21.  

Supervised doctoral dissertations:

 1. Meriläinen Merja 2012. Tehohoitopotilaan hoitoympäristö: psyykkinen elämänlaatu ja toipuminen.  Oulun yliopisto, terveystieteen laitos. Väitös 20.4. 2012.
 2. Lunnela Jaana 2011.  Internet-perusteisen potilasohjauksen ja sosiaalisen tuen vaikutus glaukoomapotilaan hoitoon sitoutumisessa. Oulun yliopisto. Terveystieteiden laitos. Väitös 20.5. 2011. 
 3. Alahuhta Maija: 2010. Tyypin 2 diabeteksen riskiryhmään kuuluvien työikäisten henkilöiden painonhallinta ja elintapamuutoksen tunnuspiirteitä. Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos. Väitös 3.12. 2010
 4. Utriainen Kati; 2009. Arvostava vastavuoroisuus ikääntyvien sairaanhoitajien työhyvinvoinnin ytimenä hoitotyössä Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos. (Toinen ohjaaja Juhani Nikkilä)
 5. Zeleznik Danica 2007. Self-care of home-dwelling elderly people living in Slovenia. University of Oulu, Department of Nursing and Health Administration and University of Maribor, Faculty of Health Sciences.
 6. Peltoniemi Annu. 2007. Terveydenhuoltohenkilöstön valmiudet ohjata hemofiliaa sairastavi ja heidän perheitään. Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos.
 7. Kääriäinen Maria. 2007. Laadukas potilasohjaus; hypoteettisen mallin kehittäminen. Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos.
 8. Kukkurainen Marja-Leena 2006. Fibromyalgiaa sairastavine koherenssintunne, sosiallinen tuki ja elämänlaatu. Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos.
 9. Elo Satu 2006. Teoria pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta ympäristöstä. Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos.
 10. Niemi Antti. 2006. Röntgenhoitajien turvallisuuskulttuuri säteilyn lääketieteellisessä käytössä – kultuurinen näkökulma. Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos.
 11. Sorppanen Sanna 2006. Kliinisen radiografiatieteen tutkimuskohde. Käsiteanalyyttinen tutkimus kliinisen radiografiatieteen tutkimuskohdetta määrittävistä käsitteitä ja käsitteiden välisistä yhteyksistä. Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos
 12. Myllylä Marjatta 2004. Diakonisen hoitotyön mallin rakentaminen. Lahjomattakin ammatillista hoitoa ja rakkauden tunnetta. Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos.
 13. Heikkinen Eija 2003. Malli kateudesta. Kateus terveysalan käytännössä ja koulutuksessa toimivien kesken. Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos.
 14. Lahdenperä Tiina 2002. Verenpainepotilaiden hoitoon sitoutumisen arviointia ja edistäminen multimediaohjelman avulla. Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos.
 15. Backman Kaisa, 2001. Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpito. Oulun yliopisto. Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos.


 

Last updated: 13.11.2018