Cooperation

Cooperation is networking. Read what’s new in partnerships, fundraising and alumni activities.

Yhteistyö on verkostoitumista. Lue mitä uutta kumppanuuksien, varainhankinnan tai alumnitoiminnan saralla.