Humanistinen tiedekunta

Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa on edustettuna laaja valikoima tieteenaloja. Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimusyksikössä ovat arkeologia ja kulttuuriantropologia, historia ja tieteiden ja aatteiden historia sekä informaatiotutkimus. Lisäksi on tiedeviestinnän maisteriopinnot. Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikön aloja ovat englannin kieli, ruotsin kieli, saksan kieli ja kulttuuri, suomen kieli sekä kirjallisuus. Logopedia muodostaa oman tutkimusyksikkönsä. Erityisenä valtakunnallisena tehtävänä on saamen kielen ja kulttuurin opetus ja tutkimus. Tehtävää tiedekunnassa hoitaa Giellagas-instituutti. Mainittuja tieteenaloja voi opiskella pääaineena. Lisäksi tarjolla on lähes parikymmentä sivuainetta, joita voi vapaasti liittää tutkintoihin.

Opiskelu

Humanistisen alan koulutus voi olla monipuolinen ja laaja-alainen, jolloin yleissivistys ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin ovat valtteja työelämässä. Koulutuksen voi rakentaa myös erikoisosaamiseen tähtääviin tehtäviin.

Tiedekunnan tarjoama koulutus on korkealaatuista, oppimiskeskeistä ja uudistumiskykyistä, ja siinä korostuu opiskelijan aktiivinen rooli. Koulutuksen korkeasta laadusta ovat osoituksena valtakunnalliset opetuksen laatuyksikköpalkinnot sekä yliopiston sisäiset laatupalkinnot, joita tiedekuntaan on myönnetty.

Opiskelijamme kertovat

Organisaatio ja yhteystiedot

Katso myös

Humanistinen tiedekunta sosiaalisessa mediassa