Thesis defense

29.3.2019 Thesis

Johanna Mäkelä-Kaikkonen

Medical Research Center Oulu
29.3.2019 Thesis

Aku Venhola

Astronomy Research Unit
29.3.2019 Thesis

Outi Varpuluoma

PEDEGO Research Unit
28.3.2019 Thesis

Esa-Pekka Kumpula

Molecular mechanisms of parasite motility
22.3.2019 Thesis

Anne Huhta

Oulu Mining School
15.3.2019 Thesis

Helena Tokkonen

Information processing science
15.3.2019 Thesis

Kiyoko Uematsu-Ervasti

Comparative education
15.3.2019 Thesis

Päivi Rajavaara

16.3.2019 Thesis

Reijo Haapalahti

14.3.2019 Thesis

Tenager Mekonnen

8.3.2019 Thesis

Xin Liu

22.3.2019 Thesis

Enni Ruokamo

Department of Economics, Accounting and Finance
4.3.2019 Thesis

Simon Klakegg

1.3.2019 Thesis

Joni Leppänen

1.3.2019 Thesis

Sanna Lahtinen

22.2.2019 Thesis

Aki Harju

22.2.2019 Thesis

Clara Sanchez Perez

15.2.2019 Thesis

Antti Järvenpää

8.2.2019 Thesis

Mikko Hintikka

8.2.2019 Thesis

Outi Keränen

26.1.2019 Thesis

Juha-Pekka Alarauhio

1.2.2019 Thesis

Johanna Piispala

18.1.2019 Thesis

Lotta Haukipuro