Eila Estola

Eila Estola

PhD

Professor
Education

Biography

Professor Eila Estola has a long career in narrative research. Her research interests include teachers' work, identity, and ethics as well as  early childhood.  She has plenty of experience in leading projects funded by the Academy of Finland. 

Research interests

 • Teacher research
 • Childhood research
 • Narrative research

Scientific merits

Research groups

 • Living Relations Research Community (former Living Stories)

Selected publications

 • Jokikokko, Katri; Uitto, Minna; Deketelaere, Ann; Estola, Eila (2017) A beginning teacher in emotionally intensive micropolitical situations. - International Journal of Educational Research 81, 61-70 . [Original]
 • Uitto, Minna; Kaunisto, Saara-Leena; Syrjala, Leena; Estola, Eila (2015) Silenced Truths: Relational and Emotional Dimensions of a Beginning Teacher's Identity as Part of the Micropolitical Context of School. - Scandinavian journal of educational research 59 (2), 162-176 . [Original]
 • Lassila, Erkki T.; Timonen, Virpi; Uitto, Minna; Estola, Eila (2017) Storied emotional distances in the relationships between beginning teachers and school principals. - British educational research journal 43 (3), 486-504 .
 • Puroila, Anna-Maija; Estola, Eila; Syrjälä, Leena (2012) Does Santa exist? Children's everyday narratives as dynamic meeting places in a day care centre context. - Early Child Development and Care 182 (2), 191-206
 • Estola, Eila & Syrjälä, Leena (2002) Love, body and change: a teacher's narrative reflections . - Reflective practise 3 (1), 53-69 . [Original]
 • Estola, Eila & Elbaz-Luwisch, F. (2003) Teaching bodies at work. - Journal of curriculum studies 35 (6), 697-719
 • Estola, Eila; Erkkilä, Raija & Syrjälä, Leena (2003) Moral voice of vocation in teachers' narratives. - Teachers and teaching: theory and practice 9 (3), 239-256
 • Estola, Eila (2003) Hope as work - student teachers constructing their narrative identities. - Scandinavian journal of educational research 47 (2), 181-203
 • Uitto Minna, Estola Eila (2009) Gender and emotions in relationships: a group of teachers recalling their own teachers. - Gender and education 21 (5), 517-530
 • Syrjälä, Leena; Estola, Eila; Uitto, Minna & Kaunisto, Saara-Leena (2006) Kertomuksen tutkijan eettisiä haasteita. Etiikkaa ihmistieteille. Toim. J. Hallamaa et al. - Tietolipas 211. Helsinki, SKS. 181-202
 • Kaunisto Saara-Leena, Uitto Minna, Estola Eila, Syrjälä Leena (2009) Ohjattu vertaisryhmä haavoittuvuudesta kertomisen paikkana. - Kasvatus 40 (5), 454-464
 • Puroila, Anna-Maija; Estola, Eila; Syrjälä, Leena (2012) Having, loving, being: children's narrated well-being in Finnish day care centres. - Early Child Development and Care 182 (3-4), 345-362
 • Hyry-Beihammer, Eeva Kaisa; Estola, Eila; Syrjälä, Leena (2013) Issues of responsibility when conducting research in a northern rural school. - International Journal of Qualitative Studies in Education 26 (8), 1062-1078 . [Original]
 • Puroila, Anna-Maija; Estola, Eila (2012) Lapsen hyvä elämä? Päiväkotiarjen pienten kertomusten äärellä. - Journal of Early Childhood Education Research 1 (1), 22-43 . [Original]
 • Estola, Eila; Puroila, Anna-Maija (2013) Kertomuksina rakentuva päiväkotilapsuus. Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Karila, Kirsti; Lipponen, Lasse. Tampere. 53-68, 3
 • Estola, Eila; Uitto, Minna; Syrjälä, Leena (2017) Elämäkertahaastattelu. Tutkimushaastattelun käsikirja. Hyvärinen, Matti; Nikander, Pirjo; Ruusuvuori, Johanna. - Ei sarjaa/No series. Tampere. 151-171
 • Uitto, Minna; Jokikokko, Katri; Estola, Eila (2015) Virtual special issue on teachers and emotions in Teaching and teacher education (TATE) in 1985-2014. - Teaching and Teacher Education 50, 124-135 . [Original]
 • Uitto, Minna; Kaunisto, Saara-Leena; Kelchtermans, Geert; Estola, Eila (2016) Peer group as a meeting place : reconstructions of teachers' self-understanding and the presence of vulnerability. - International Journal of Educational Research 75, 7-16 . [Original]
 • Lassila, Erkki T.; Jokikokko, Katri; Uitto, Minna; Estola, Eila (2017) The challenges to discussing emotionally loaded stories in Finnish teacher education. - European journal of teacher education 40 (3; SI), 379-393 .
 • Viljamaa, Elina; Estola, Eila; Juutinen, Jaana; Puroila, Anna-Maija (2017) Patjakasan kutsu : yhteen tulemisia ja erilleen vetäytymisiä päiväkodissa. - Journal of Early Childhood Education Research 6 (1), 2-21 . [Original]
 • Lassila, Erkki T.; Uitto, Minna; Estola, Eila (2018) You're damned if you do and damned if you don't : the tension-filled relationships between Japanese beginning and senior teachers. - Pedagogy, Culture and Society 26 (3), 417-433 . [Original]
 • Keränen, Virve; Juutinen, Jaana; Estola, Eila (2017) Kosketus päiväkodin kasvattajien kertomuksissa. - Journal of Early Childhood Education Research 6 (2), 249–269 . http://jecer.org/fi/kosketus-paivakodin-kasvattajien-kertomuksissa/. Self-archived: [Original] [Self-archived]
 • Viljamaa, Elina; Juutinen, Jaana; Estola, Eila; Puroila, Anna-Maija (2018) Puhuvaksi puhuvien pariin. Kommunikaatiomaisema (inklusiivisessa) päiväkotiryhmässä. Suhteessa maailmaan. Ympäristöt oppimisen avaajina. Gränö, Päivi; Hiltunen, Mirja; Jokela, Timo. - Ei sarjaa/No series. Rovaniemi. 251-268. [Original]

Thesis supervisions

5 finished doctoral thesis