Juha Ridanpää

PhD

55 peer reviewed publications in international journals. The publications have been cited 443 times, of which the most cited publication accounts for 60 citations. The author has a h-index of 13.00. (Google Scholar)

Biography

I am a Senior Research Fellow in Human Geography and also a Docent in University of Oulu (geography, popular culture in particular). My research interests include popular geopolitics, narrative regions, postcolonial studies, ethnic minorities, geographical studies of humour and literary geography. Research materials and themes have included northern literatures, Muhammed cartoons, Meänkieli speaking minorities, northern music, border films, film reviews and crisis events. I work also as an editor in an interdisciplinary open-access e-journal Literary Geographies.

Research interests

 • Popular geopolitics
 • Narrative regions
 • Postcolonial studies
 • Ethnic minorities
 • Geographical studies of humour
 • Literary Geography

Selected publications

 • Ridanpää, Juha (2019) Crisis events and the inter-scalar politics of humor. - GeoJournal 84 (4), 901-915 . [Original] [Self-archived]
 • Luchetta, Sara; Ridanpää, Juha (2019) The More-Than-Representational Lives of Literary Maps. - Literary geographies 5 (1), 11-15 . [Original] [Self-archived]
 • Ridanpää, Juha (2019) Dark humor, irony, and the collaborative narrativizations of regional belonging. - GeoHumanities 5 (1), 69-85, 5 . [Original] [Self-archived]
 • Ridanpää, Juha (2018) Why save a minority language? Meänkieli and rationales of language revitalization. - Fennia : International Journal of Geography 169 (2), 187-203 . [Original] [Self-archived]
 • Ridanpää, Juha (2018) Fact and Fiction: Metafictive Geography and Literary GIS. - Literary Geographies 4 (2), 141-145 . [Original]
 • Ridanpää, Juha (2018) Saaret kirjallisena tilana. - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain (1), 101-103
 • Ridanpaa, Juha (2017) Narrativizing (and laughing) spatial identities together in Meankieli-speaking minorities. - Geoforum 83, 60-70 . [Original]
 • Ridanpää, Juha (2017) Suomalainen elokuva ja rajan ylittämisen geopoliittinen tematiikka. Näkyväksi sepitetty maa. Mäkiranta, Mari; Piela, Ulla; Timonen, Eija. - Kalevalaseuran vuosikirja 96. Helsinki. 98-111
 • Ridanpää, Juha (2017) Culturological analysis of filmic border crossings : Popular geopolitics of accessing the Soviet Union from Finland. - Journal of Borderland Studies 32 (2), 193-209 . [Original]
 • Ridanpää, Juha (2017) Huumori ja meänkielisten tilallinen identiteetti. - Elore 24 (1), 1-21 . [Original]
 • Prokkola, Eeva-Kaisa; Ridanpää, Juha (2017) Youth organizations, citizenship, and guidelines for tourism in the wake of mass tourism in Finland. - Citizenship studies 21 (3), 359-377 . [Original]
 • Ridanpää, Juha (2017) Imaginative regions. The Routledge Handbook of Literature and Space. Tally, Robert T.. - Ei sarjaa/No series. London. 187-194
 • Tervo, Mervi; Ridanpää, Juha (2016) Humor and parody in Finnish rap music videos. - European Journal of Cultural Studies 19 (6), 616-636 . [Original]
 • Ridanpää, Juha (2016) "Singing acts' from the deep North: critical perspectives on northern exotics, contemporary ethnic music and language preservation in Sami communities. - Journal for cultural research 20 (1; SI), 17-30 . [Original]
 • Niskala, Maaria; Ridanpää, Juha (2016) Ethnic representations and social exclusion: Saminess in Finnish Lapland tourism promotion. - Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 16 (4), 375-394
 • Ridanpää, Juha (2016) Literature and the peripheral city. - Social and Cultural Geography 17 (2), 332-334 . [Original]
 • Prokkola, Eeva-Kaisa; Ridanpää, Juha (2015) Border guarding and the politics of the body: an examination of the Finnish Border Guard service. - Gender place and culture 22 (10), 1374-1390 . [Original]
 • Ridanpää, Juha (2015) Imagining and re-narrating regional identities. - Nordia geographical publications 44 (4), 65-73 . [Original]
 • Ridanpää, Juha (2015) Huumori ja paikalliset identiteetit: vähemmistökertomus Vittulajänkältä. Huumorin skaalat: esitys, tyyli, tarkoitus. Lampela, Elina; Knuuttila, Seppo; Hakamies, Pekka. - Kalevalaseuran vuosikirja 94. Porvoo. 212-229
 • Ridanpää, Juha (2014) Politics of literary humour and contested narrative identity (of a region with no identity). - Cultural Geographies 21 (4), 711-726 . [Original]
 • Ridanpää Juha (2014) Geographical studies of humor. - Geography compass 8 (10), 701-709
 • Ridanpää, Juha (2014) Seriously Serious Political Spaces of Humor. - Acme 13 (3), 450-456 . [Original]
 • Ridanpää, Juha (2014) Humour is Serious as a Geopolitical Speech Act : IMDb Film Reviews of Sacha Baron Cohen's The Dictator. - Geopolitics 19 (1), 140-160
 • Ridanpää, Juha (2013) Geography and Literature. Oxford Bibliographies in Geography. Warf, Barney. New York, Oxford University Press. 1. [Original]
 • Ridanpää, Juha (2014) Critical Geographer, Northern Art and Contesting of Gendered Northernness. - Nordia geographical publications 42 (2), 27-38
 • Ridanpää, Juha (2012) The media and the irony of politically serious situations: consequences of the Muhammed cartoons is Finland. - Media, Culture & Society 34 (2), 131-145
 • Ridanpää Juha (2012) Kirjallisen maantieteen monitieteellinen identiteetti. Monitieteinen ympäristötutkimus. Lummaa Karoliina; Rönkä Mia; Vuorisalo Timo. Helsinki. 189-200
 • Juha Ridanpää (2012) Maantiede puhuu ja esittää. - Terra 124 (4), 285-286
 • Prokkola, Eeva-Kaisa; Ridanpää, Juha (2011) Following the plot of Bengt Pohjanen's Meänmaa: narrativization as a process of creating regional identity. - Social and Cultural Geography 12 (7), 775-791
 • Ridanpää, Juha (2011) Pajala as a literary place: in the readings and footsteps of Mikael Niemi. - Journal of tourism and cultural change 9 (2), 103-117
 • Juha Ridanpää (2011) Kirjallinen paikka ja yhteiskunta. Paluu maailmaan: Kirjallisten tekstien sosiologiaa. Voitto Ruohonen, Erkki Sevänen, Risto Turunen. - Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1346. Helsinki. 337-362
 • Juha Ridanpää (2011) Tilan esittämisen problematiikka kaikessa monimutkaisuudessaan. - Terra 123 (4), 256-257
 • Ridanpää J. (2010) Masculinist northern wilderness and the emancipatory potential of literary irony. - Gender, Place and Culture 17 (3), 319-335 . [Original]
 • Ridanpää J. (2010) Metafictive Geography. - Culture, theory and critique 51 (1), 47-63 . [Original]
 • Ridanpää J. (2009) Geopolitics of Humour: The Muhammed Cartoon Crisis and the Kaltio Comic Strip Episode in Finland. - Geopolitics 14, 729-749
 • Ridanpää J. & Pasanen A. (2009) From the Bronx to the Wilderness: Inari-Sami Rap, Language Revitalisation and Contested Ethnic Stereotypes. - Studies in Ethnicity and Nationalism 9 (2), 213-230
 • Ridanpää, Juha (2008) "Sydämeni kaipasi Lapin tuntureiden karua kauneutta." Pohjoisen luontomyytit ja Rosa Liksomin ironia. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Ypäristö täynnä tarinoita, Kirjoituksia ympäristön kuvien ja kertomusten kysymyksistä. Toim. A. Haapala & V. Kaukio. 163-178
 • Ridanpää, Juha (2007) Laughing at northernness: postcolonialism and metafictive irony in the imaginative geography. - Social and Cultural Geography 8 (6), 907-928
 • Ridanpää, Juha (2007) Conceptualizing the North: orientalism in the arctic. - Arctic & Antarctic - International Journal of Circumpolar Sociocultural Issues 1 (1), 11-38
 • Ridanpää, Juha (2004) Kirjallisuus, yhteiskunta ja uusi pohjoinen: onko Rosa Liksomilla projekti. Paikan heijastuksia. Ihmisen ympäristösuhteen tutkimus ja representaation käsite. Toim. R. Mäntysalo. Jyväskylä, Atena. 199-218
 • Ridanpää, Juha & Löytynoja, Tanja (2003) Liikkuvat sijainnit, muuttuvat alueet. Kulttuurimaantieteellinen tarina Suomen keskipiste(id)en matkasta. - Kulttuurintutkimus 20 (2), 35-43
 • Ridanpää, Juha (2003) Rosa Liksom's literary North: traditional confrontations or new discursive practices. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Encountering the North, cultural geography, international relations and northern landscapes. Ed. by F. Möller & S. Pehkonen, Ashgate. 103-125
 • Ridanpää, Juha (2003) Metafiktio maantieteen pelikenttänä. Tutkijat kentällä. Toim. P. Laaksonen, S. Knuuttila & U. Piela. - Kalevalaseuran vuosikirja 82, SKS. 371-383
 • Ridanpää, Juha (2003) Arktisen tutkimuksen romantiikka ja kritiikki. Kirja-arvostelu. - Terra 115 (2), 130-131
 • Ridanpää, Juha (2002) Kulturgeografi och litteratur, forskningen kring det nordliga - ett oändligt fält. - Historisk Tidskrift för Finland (3), 395-403
 • Ridanpää, Juha (2002) Maantieteen, kirjallisuuden ja pohjoisen leikkauspisteessä. - Alue ja ympäristö 31 (1), 3-12
 • Ridanpää, Juha (2000) Pentti Haanpää's Kairanmaa in cultural transformation. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Inescapable Horizon, Culture and Context. Ed. by S. Leppänen & J. Kuortti. Publications of the Research Unit for Contemporary Culture 64, University of Jyväskylä. 133-154
 • Ridanpää, Juha (2000) Discursive North in a few scientific discoveries. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - NGP Yearbook 2000. Eds. by J. Vuolteenaho & T. A. Äikäs. Nordia Geographical Publications 2. Oulu. 25-37. [Original]
 • Ridanpää, Juha (1999) Pentti Haanpään Kairanmaa kirjallisen maantieteen tutkimuskohteena. - Terra 111 (1), 17-26
 • Ridanpää, Juha (1998) Kairanmaa - fiktiosta reaaliseksi alueeksi. - Alue ja ympäristö 27 (2), 63-71
 • Ridanpää, Juha (1998) Postcolonialism in a polar region? Relativity concerning a postcolonialist interpretation of literature from Northern Finland. NGP Yearbook. - Nordia Geographical Publications 1. Oulu. 67-77