Katja Västi

PhD

university lecturer
Finnish language

Biography

I have worked at the University of Oulu as a university lecturer since 2012.

Research interests

  • morphology, syntax, semantics

Databases

Selected publications

  • Västi, Katja; Kittilä, Seppo (2014) Semantic roles and verbless constructions : a Finnish challenge for verb-centered approaches. - Studies in Language 38 (3), 512-542 . [Original]
  • Västi, Katja (2012) Verbittömät tapahtumanilmaukset. Suunnannäyttäjinä LÄHDE- ja KOHDE-konstruktio. - Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora 107. Oulu. Artikkeliväitöskirja. 102, [146]. [Original]
  • Västi Katja (2012) Elävä lähde: Alkuasemaisen ablatiivin merkitystyypit verbittömässä konstruktiossa. - Virittäjä 116 (1), 67-97
  • Västi Katja (2011) Mihin verbittömien konstruktioiden merkitystyypit perustuvat? Skemaattiset ja polyseemiset tapahtumanilmaukset. - Sananjalka 53, 34-60
  • Västi Katja (2011) A case in search of an independent life: The semantics of the initial allative in a Finnish verbless construction. Case, Animacy and Semantic Roles. Kittilä Seppo, Västi Katja ja Ylikoski Jussi. - Typological Studies in Language 99. Amsterdam, John Benjamins. 65-109
  • Kittilä Seppo, Västi Katja, Ylikoski Jussi (2011) Introduction to case, animacy and semantic roles. Case, Animacy and Semantic Roles. Kittilä Seppo, Västi Katja ja Ylikoski Jussi. - Typological Studies in Language 99. Amsterdam, John Benjamins. 1-26