University of Oulu, 2017

Maria Helena Saari

MA, Master in Animal Law & Society

PhD Candidate
Education

Biography

I am a PhD Candidate in the Eudaimonia funded AniMate-Multispecies Childhoods (2018-2021) and Academy of Finland funded CitiRats-From Citizen Science to Non-Anthropocentric Education (2021-2024). My research interests include animals in education (policies and pedagogies), interspecies sustainability and justice, environmental education, humane education, critical animal pedagogies, animal law, critical animal studies.

I currently teach courses on multispecies childhood studies, environmental education and supervise bachelor's theses on environmental education and sustainability. 

Research interests

 • Animals in education (policies and pedagogies)
 • Environmental education
 • Policy analysis
 • Animal law
 • Interspecies sustainability & justice
 • Sustainable futures

Teaching

407089A Introduction to Environmental Education, (Undergraduate/5 ECTS).

407090A Monilajinen lapsuustutkimus: ihmiskeskeisyyden haastaminen kasvatuksessa [Multispecies Childhood Studies: Challenging Anthropocentrism in Education], (Undergraduate/5 ECTS).

407045A Kandidaattiseminaari - Ympäristökasvatus, kestävyys, kestävä kehitys [Bachelor’s Thesis Seminar - Environmental education, sustainability, sustainable

development], (Undergraduate/10 ECTS).

442191A Lapsuus yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä [Childhood as Cultural & Social Phenomena], (Undergraduate/5 ECTS).

Social media

Professional and community activities

 • Board Member / Finnish Critical Animal Studies Network (CASFinland)

Research groups

 • PhD Candidate, Living Relations Research Community

Selected publications

 • Saari, Maria Helena (2020) Näkymättömistä näkyviksi: eläimet tulevaisuuden koulujärjestelmässä. Me & muut eläimet: Uusi maailmanjärjestys. Aaltola, Elisa; Wahlberg, Birgitta. - Ei sarjaa/No series. Tampere. 121-138
 • Rautio, Pauliina; Saari, Maria Helena (2020) Minkälainen karhu koulussa asuu? (Ja tulisiko se häätää sieltä?). - Natura 3, - . [Original]
 • Tammi, Tuure; Hohti, Riikka; Rautio, Pauliina; Leinonen, Riitta-Marja; Saari, Maria Helena (2020) Lasten ja eläinten suhteet : monilajista yhteiseloa. - Ei sarjaa/No series. Helsinki
 • Kopnina, Helen; Saari,Maria Helena (2019) If a Tree Falls: Business Students Learning Active Citizenship from Environmentalists. - Education sciences 9 (4), 1-16, 284 . [Original] [Self-archived]
 • Saari, Maria Helena (2020) Education for Total Liberation: Critical Animal Pedagogy and Teaching against Speciesism. - Educational studies : a journal of the American Educational Studies Association 56 (1), 95-99 . [Original]
 • Saari, Maria Helena; Gómez-Galán, José (2019) Innovative Educational Models for Nonhuman Animal Protection: A Case Study on a European School Scheme. - International journal of educational excellence 5 (1), 95-114 . [Original] [Self-archived]
 • Saari, Maria Helena (2018) Re-examining the human-nonhuman animal relationship through humane education. Research Handbook on Childhoodnature. Assemblages of Childhood and Nature Research. Cutter-MacKenzie-Knowles, Amy; Malone, Karen; Barratt Hacking, Elisabeth. - Springer international handbooks of education. International. 1-11. [Original]

Projects

Multispecies Childhoods in the North – How changing human–animal communities affect children’s lives

Strategic research project of the University of OuluFocus institute: EudaimoniaFaculty: Education