Susanna Kinnunen

Susanna Kinnunen

PhD

Postdoctoral Researcher

Biography

I am currently working on a TunTuVa-project that is lead by the Learning and Educational Technology research unit (LET) from the university of Oulu, and funded by Finnish National Agency for Education.

My research focus is in early childhood education and childhood studies, specially in young children's multimodal narration, relations and agency. I have been as a researcher in many projects concerning early childhood educational policy, children's narrative practices.

Research interests

 • Emotion regulation and co-regulation in early childhood education
 • Early childhood education policy
 • Children's multimodal narration
 • Relationality

Developing the quality assessment in early childhood education

I was a member of an early childhood education and care quality assessment expert group (2017-2018). The publication Guidelines and recommendations for evaluating the quality of early childhood education and care was published in English in 2019.

Databases

Selected publications

 • Kinnunen, Susanna; Einarsdottir, Johanna (2017) "Look Mother! Mother Look!": Young Children Exploring Life with Their Mother. Multimodal Perspectives of Language, Literacy, and Learning in Early Childhood: The Creative and Critical "Art" of Making Meaning. Narey, Marilyn J.. - Educating the Young Child 12. Cham. 109-126. [Original]
 • Kinnunen, Susanna; Puroila, Anna-Maija (2016) 'If my sister was here' . the narrative in-between space in young children's photography process. - Childhood 23 (2), 236-254 . [Original]
 • Kinnunen, Susanna (2016) Kato, papukaija! : spontaanit piirustushetket lapsen ja tutkijan kohtaamisen ja tiedonrakentumisen tilana. Visuaaliset menetelmät lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessa. Mustola, Marleena; Mykkänen, Johanna; Böök, Marja Leena; Kärjä, Antti-Ville. - Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 170. Helsinki. 35-45
 • Kinnunen, Susanna (2015) How are you? : the narrative in-between spaces in young children's daily lives. - Acta Universitatis Ouluensis. Series E, Scientiae rerum socialium 159. Oulu. Artikkeliväitöskirja. 98, [94]. [Original]
 • Lanas, Maija; Rautio, Pauliina; Koskela, Anne; Kinnunen, Susanna; Viljamaa, Elina; Juutinen, Jaana (2017) Engaging with theoretical diffraction in teacher education. - Discourse : Studies in the Cultural Politics of Education 38 (4), 530-541 . [Original]
 • Kinnunen, Susanna; Einarsdottir, Johanna (2013) Feeling, wondering, sharing and constructing life: Aesthetic experience and life changes in young children’s drawing stories. - International Journal of Early Childhood 45 (3), 359-385
 • Puroila, Anna-Maija; Kinnunen, Susanna; Keränen, Virve (2017) Varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamiseen tarvitaan johdonmukaisuutta ja yhteistä tahtoa. - Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Policy Brief -artikkelit. 28.03.2017 4 4/2017.
 • Puroila, Anna-Maija; Kinnunen, Susanna (2017) Selvitys varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutosten vaikutuksista. - Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 78/2017. Helsinki. [Original] [Self-archived]
 • Kinnunen, Susanna; Viljamaa, Elina; Estola, Eila (2016) Esteettisiä ja eettisiä kosketuksia. Välkkeitä, valoja ja varjoja : kertomuksia lasten hyvinvoinnista. Karlsson, Liisa; Puroila, Anna-Maija; Estola, Eila. - Ei sarjaa/No series. Oulu. 90-109
 • Viljamaa, Elina; Kinnunen, Susanna (2016) Ymmärränkö?. Välkkeitä, valoja ja varjoja : kertomuksia lasten hyvinvoinnista. Karlsson, Liisa; Puroila, Anna-Maija; Estola, Eila. - Ei sarjaa/No series. Oulu. 36-51