Hae opiskelijaksi

Historiatieteissä on kaksi pääainetta, historia ja aate- ja oppihistoria. Ensimmäinen historiaoppiaine Oulun yliopistossa oli yleinen historia, johon saatiin professuuri vuonna 1966 ja vuonna 1974 perustettiin professuuri aate- ja oppihistoriaan. Vuodesta 1988 alkaen on ollut mahdollista opiskella myös Suomen ja Skandinavian historiaa pääaineena. Vuoden 2008 syksyllä yleinen historia ja Suomen Skandinanvian historia yhdistettiin historiaksi. Historian oppiaineessa ja aate- ja oppihistoriassa on kummassakin oma valintakokeensa.

Opiskelu aloitetaan yhteisillä historian perusopinnoilla, minkä jälkeen opiskelua jatketaan siinä pääaineessa, johon on tullut valituksi valintakokeessa. Jokaisella opiskelijalla on opintojensa kuluessa mahdollisuus erikoistua haluamaansa historian osa-alueeseen tai aikakauteen. Sekä kandidaatin että maisterintutkintoon on opiskeltava myös sivuaineita. Historiatieteiden kanssa läheisessä yhteistyössä ovat seuraavat oppiaineet: antiikin kielet ja kulttuuri, elämänkatsomustieto,filosofia, Itä- ja Kaakkois-Aasian opinnot, Japani-opinnot, taidehistoria, tulevaisuudentutkimus, valtio-oppi ja yhteiskuntaoppi. Luonnollisesti sivuaineena on käytettävissä koko humanistisen tiedekunnan ainevalikoima ja halutessaan sivuaineiksi voi ottaa myös muiden tiedekuntien aineita.

Yksi tärkeimmistä edellytyksistä historian opiskelussa on riittävä kielitaito. Ensisijaisesti tarvitaan passiivista kielitaitoa, so. kykyä ymmärtää vieraskielisiä tekstejä. Historiatieteet ovat solmineet oman yliopiston ja kotimaisten yhteyksien lisäksi laajat tutkimukselliset yhteistyösuhteet ulkomaisiin yliopistoihin. Halutessaan opiskelijalla on mahdollista suorittaa osa opinnoistaan vaihto-opiskelijana ulkomailla.

Alemman korkeakoulututkinnon, humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (HuK) suorittaminen vie noin kolme vuotta, minkä jälkeen suoritettavan ylemmän korkeakoulututkinnon, filosofian maisterin tutkinnon (FM) suorittaminen kestää noin 2–3 vuotta. Maisteriksi ehtii hyvin valmistua 55 opintotukikuukauden aikana. FM-tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden filosofian lisensiaatin (FL) tai filosofian tohtorin (FT) tutkinnon suorittamiseen.

Viimeksi päivitetty: 16.9.2016