Outi Kähäri

Outi Kähäri on sosiologi ja historian yksikössä työskentelevä tutkijatohtori. Hänen viimeaikaiset tutkimuksensa ovat keskittyneet sosiaalihistoriallisiin aiheisiin, elämäkertatutkimukseen ja jälkimuistin (postmemory) uudelleenteorisointiin inkeriläisten perhehistorioiden kontekstissa. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät erityisesti historiallisiin pakkomuuttoihin ja pakolaisten hallintaan sekä ylirajaiseen perhemuisteluun. Kähäri on tutkinut myös vähemmistötaustaisten työmarkkinaintegraatiota ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiä työelämässä luottamusteoreettisia näkökulmia hyödyntäen.

Tutkimusaiheet

  • Muistitietotutkimus
  • Vähemmistöhistoria
  • Inkeriläisten historia
  • Luottamustutkimus
  • Elämäkertatutkimus
  • Muuttoliiketutkimus

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Outi.Kahari@oulu.fi

Puhelinnumero

+358503401679