Outi Kähäri

Outi Kähäri on sosiologi ja tutkijatohtori, jonka tutkimusintressit liittyvät muistitietotutkimukseen, muistin politiikkaan ja muistamisen kehollisuuteen. Hän työskentelee Suomen akatemian rahoittamassa hankkeessa "Perheen erossaolon ylisukupolvinen muistaminen", jossa hän vastaa projektin elämäkerrallisista haastatteluista. Tutkimuksessa kehitetään uusia metodologisia lähestymistapoja jälkimuistiin (postmemory) tutkittaessa inkeriläistaustaisten ylisukupolvista perhehistorian muistelua.  Aiemmin Kähäri on tutkinut Venäjältä Suomeen suuntautuneita muuttoliikkeitä ja venäläistaustaisten työmarkkinaintegraatiota Suomessa luottamusteoreettisessa viitekehyksessä. 

Tutkimusaiheet

  • Muistitietotutkimus
  • Vähemmistöhistoria
  • Inkeriläisten historia
  • Luottamustutkimus
  • Elämäkertatutkimus
  • Muuttoliiketutkimus

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Outi.Kahari@oulu.fi

Puhelinnumero

+358503401679