Opinnot

Arkeologiassa suoritetaan ensimmäisen vuoden aikana yhteiset perusopinnot kulttuuriantropologian kanssa. Opiskelijat valitsevat ensimmäisen opintovuoden jälkeen pääaineensa. Aine- ja sivuaineopinnoista koostuu humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (Huk), jonka laajuus on vähintään 180 opintopistettä tai enintään 190 opintopistettä. Huk-tutkinnon jälkeen opiskelija voi suorittaa filosofian maisterin tutkinnon (FM), jonka laajuus on vähintään 120 opintopistettä tai enintään 130 opintopistettä.

Arkeologian sivuaineen opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla. Pääaineoikeuden voi saada osallistumalla kesän valintakokeeseen. Oulun yliopiston opiskelija voi saada pääaineoikeuden suorittamalla ensin oppiaineesta perus- ja aineopinnot (vähintään arvosanalla 3) ja hakemalla dekaanilta pääaineen vaihtoa. Hakuaika päättyy vuosittain 31.3. Lukukausien alussa ilmestyy oppiaineen opetusohjelma. Mahdollisesta informaatiotilaisuudesta kerrotaan oppiaineen ilmoitustaululla. Osoitteenmuutos on tehtävä oppiaineen toimistossa, yliopiston opiskelijapalveluissa tai WebOodissa.

Kandidaatin tutkinnon valmistuminen ja opintotuki
1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintotuki on myönnetty ensin vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen (ns. kaksiportainen yliopistotuki). Tarkistathan hyvissä ajoin tiedekuntasi valmistumisaikataulun ja ohjeistuksen tutkinnon valmistumisesta. Kandidaatin tutkielman tarkastaminen ja kypsyysnäytteen arviointi ovat aikaa vieviä prosesseja. Huomaathan, että voit saada opintotukea maisterivaiheen opintoihin vasta kandidaatintutkinnon valmistumiskuukaudesta seuraavan kuukauden alusta. Tarkista tiedekuntasi tarkemmat ohjeet ja aikataulut valmistuminen –sivun kautta.

Viimeksi päivitetty: 13.11.2015