Valmistuminen

Ennen valmistumista opintokokonaisuudet on koostettava WebOodiin. HuK-tutkintoon pääaineesta on oltava suoritettuna vähintään perus- ja aineopinnot. Lisäksi tutkintoon vaaditaan vähintään yhden sivuaineen perusopinnot sekä 15 op kieli- ja viestintäopintoja. Mukaan mahtuu lisäksi esim. toisen sivuaineen perus- ja aineopinnot sekä 10 op muita opintoja. Opettajille HuK-tutkintoon merkitään pääaineopintojen lisäksi 60 op:n yhteiskuntaopin kokonaisuus, kieli- ja viestintäopinnot sekä 25 op opettajan pedagogisia opintoja.

FM-tutkintoon pitää suorittaa pääaineen syventävät opinnot (80 op) sekä 40 op sivuaineopintoja. Tulevilla aineenopettajilla maisteritutkinnon sivuaineeksi merkitään 35 op opettajan pedagogisia opintoja sekä 5 op muita opintoja.

Sekä HuK-tutkintoon että FM-tutkintoon on annettava kypsyysnäyte.

HuK-tutkinnon kypsyysnäytteeseen tehdään sähköisenä akvaariotenttinä, ks. ilmoittautumisesta ja ohjeet täältä.

FM-tutkinnon kypsyysnäyte on sama kuin pro gradu -tutkielmasta laadittu tiivistelmä.

Pro gradu -tutkielma ja tiivistelmä syötetään Laturi-järjestelmään.  Hyväksymisen jälkeen työ siirtyy järjestelmästä yliopiston arkistoon sekä saataville tietyille työasemile kirjaston tiloihin.

Dekaani nimittää tutkielmalle kaksi tarkastajaa, joiden lausuntojen pohjalta dekaani päättää tutkielman hyväksymisestä ja arvolauseesta.

Tutkintotodistusanomuskaavakkeen saa tiedekunnan kansliasta ja sen voi jättää samaan paikkaan siinä vaiheessa kun 180 op/120 op on suoritettu ja kokonaismerkinnät on koostettu Oodiin.

Dekaani myöntää anomuksesta tutkintotodistuksen. Tutkintotodistus luovutetaan publiikkitilaisuudessa. Huolellisesti täytetty lomake on jätettävä tiedekunnan kansliaan (opintopalvelut) vähintään 10 päivää ennen publiikkitilaisuutta. Kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojen on oltava rekisterissä anomuksen viimeisenä jättöpäivänä.

Publiikkien ajat sekä tarvittavat lomakkeet löytyvät humanistisen tiedekunnan nettisivuilta.

Viimeksi päivitetty: 9.11.2017