Tenttipäivät

Huom. Tietoja lukuvuoden 2017-2018 tenttipäivistä löytyy täältä.  

 

 

HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN TENTTIPÄIVÄT LUKUVUONNA 2016-2017

Kaikkiin tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa.

Tiedekunnan tentit:
Perjantaisin  klo 14.00 - 18.00 salissa L1

Syyslukukausi 2016:

Kevätlukukausi 2017:

9.9.

13.1.

7.10.

10.2.

11.11.

17.3.

2.12.

7.4.

 

5.5.

 

Oppiaineryhmien tentit:

Perjantaisin  klo 14.00 - 17.00 salissa L1

Ryhmä 1

  • historia-tieteet (ei valtio-oppi)
  • Giellagas-instituutin aineet
  • taidehistoria  
  • englantilainen filologia

Syyslukukausi 2016:

Kevätlukukausi 2017:

16.9.

20.1.

14.10.

17.2.

18.11.      

24.3.

9.12.

21.4.

 

12.5.

 

Tenttikuorten jako aloitetaan noin 20 minuuttia ennen tentin alkamisaikaa. Kuoret jaetaan aakkosjärjestyksessä ja käydään yhteen kertaan läpi. Tentti alkaa ilmoitettuna aikana tai viimeistään silloin, kun kaikki kuoret on kertaalleen käyty läpi. Myöhästyneet saavat tulla tenttitilaisuuteen enintään 30 minuuttia sen jälkeen, kun tentti on ilmoitettu alkaneeksi. Samoin tenttitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua tentin alkamisesta.Tenttijärjestelyjä koskevat tiedustelut: puhelin 0294 48 3231, 0294 48 3221.

 

 

HISTORIATIETEIDEN RÄSTITENTTIPÄIVÄT

pe 20.1. klo 14.00–17.00 L1

pe 24.3. klo 14.00–17.00 L1

pe 12.5. klo 14.00–17.00 L1

 

Rästitentti on tarkoitettu luentotenttien uusimiseen. Rästitentti toteutetaan oppiaineryhmä I:n tenttien yhteydessä. Rästitentin voi suorittaa varsinaisen tentin tulosten ilmoittamista seuraavana kahtena rästitenttipäivänä. Minään muina tenttipäivinä luentoja ei voi uusia.                             

Rästitenttiin ilmoittaudutaan sähköisesti WebOodissa sen kohdan tunnuksella, johon luento opetusohjelman mukaan korvaa. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee ilmoittaa luennon nimi ja että kyse on rästitentistä.

 

Opintosuoritusten uusimismahdollisuuksista

Historian ja aate- ja oppihistorina oppiaineissa nuodatetaan Oulun yliopiston johtosäännön mukaisesti (22 §) menettelyä, jossa opiskelijalle varataan varsinaisen kuulustelun (tenti) jälkeen kaksi uusimiskertaa.

Ensimmäisen opintosuoritusmahdollisuuden jälkeen opiskelijalla on kaksi kohtuullisen ajan puitteissa olevaa uusintamahdollisuutta. Jos opiskelija ei sittenkään saa hyväksyttyä suoritusta, opettaja kutsuu opiskelijan keskustelemaan siitä, miksi hän ei ole saanut aikaan hyväksyttävää suoritusta ja mitkä ovat jatkotoimet. Opiskelijan säädetyssä ajassa tekemää ilmoittautumisen perumista ei lasketa suoritukseksi, mutta peruuttamaton tentti-ilmoittautuminen luetaan kuulustelukerraksi.

 

HISTORIAN KANDIDAATIN TUTKIELMAN HYVÄKSYMISEN JÄLKEEN OPISKELIJA ILMOITTAUTUU EXAMINARIUMIIN/AKVAARIOTENTTIIN TEKEMÄÄN KYPSYYSNÄYTTEEN. Ks. tarkemmin http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/examinarium

Viimeksi päivitetty: 1.6.2017