Yhteiskuntaoppi (ja opettajan pedagogiset opinnot)

 

Yhteiskuntaoppi on kouluissa opetettava aine. Yleensä se liittyy ns. toisena opetettavana aineena useimmiten historian opettajan virkoihin. Opinnot on tarkoitettu historia-aineiden pääaineopiskelijoille, jotka ovat tulleet valituiksi aineenopettajakoulutukseen.

Saadakseen yhteiskuntaopin opettajan pätevyyden aineenopettajakoulutukseen valituksi tulleen historian opiskelijan tulee suorittaa seuraavat yhteiskunnallisten aineiden opinnot (yhteensä 60 op):

1) Perusopinnot (25 op) kahdesta seuraavista aineista:

 

  • Sosiologia
  • Taloustiede
  • Valtio-oppi

2) Lisäksi vapaasti valittavia opintoja 5 op edellä mainituista aineista.

 

3) Lakitiedon kurssi (700740P) 5 op

  • Lakitiedon kurssi on tarkoitettu aineenopettajakoulutukseen valituille historian ja aate- ja oppihistorian pääaineopiskelijoille.

------------------------------------------------

 

 

Opettajan pedagogiset opinnot

Pedagogisen pätevyyden tuottavat opettajan pedagogiset opinnot, joiden laajuus on 60 op, sisältyvät pääsääntöisesti osin kandidaatintutkintoon, osin maisterintutkintoon.

Ensimmäisen vaiheen opinnot 30 op suoritetaan kolmannen opiskeluvuoden kevätlukukaudella ja toisen vaiheen opinnot 30 op neljännen opiskeluvuoden syyslukukaudella.

Valinta aineenopettajankoulutukseen teh­dään soveltuvuuskokeen ja opintomenestyksen perusteella. Kokeeseen voi osallistua yhden kerran (koskee vuonna 2015 opintonsa aloittaneita). Ensimmäinen mahdollisuus on ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella ja toinen mahdollisuus toisen opiskeluvuoden syyslukukaudella. Soveltuvuuskokeesta voi saada 0–15 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä on kahdeksan. Parempi soveltuvuuskokeen pistemäärä jää voimaan.

Opintomenestys lasketaan kertomalla pääaineen perusopintojen tarkka keskiarvo kolmella. Perusopintojen tulee olla valmiina toisen opiskeluvuoden marraskuun loppuun mennessä. Jos perusopinnot eivät ole tuolloin valmiit, keskiarvo lasketaan suoritetuista perusopinnoista käyttämällä jakajana perusopintoihin vaadittavien opintojaksojen lukumäärää tai painotetussa laskennassa perusopintoihin vaadittavaa opintopistemäärää. Maksimipistemäärä on 15. Alin hyväksytty pistemäärä on kahdeksan. Jos perusopintokokonaisuus on suoritettu kokonaisuudessaan ennen opintojen aloittamista esimerkiksi toisessa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa, opintomenestys lasketaan näistä opinnoista.

Päätös valinnasta aineenopettajankoulutukseen tehdään toisen opiskeluvuoden syyslukukauden lopulla. Hakijoiden päätyessä tasapisteisiin hakijoiden järjestys ratkaistaan ensisijaisesti opintomenestyspisteiden ja toissijaisesti soveltuvuuskokeen perusteella.

Opiskelupaikan vastaanottaessaan opiskelija sitoutuu suorittamaan opinnot ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Pedagogisten opintojen ensimmäinen, 30 op:n laajuinen osa suoritetaan kolmannen opiskeluvuoden kevätlukukaudella. Opintojen aloittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vähintään 60 op:n opinnot opetettavassa pääaineessa ja sivuaineessa (jos sellainen on) vähintään 25 op:n opinnot. Opintojen tilanne tarkistetaan kolmannen opiskeluvuoden syyslukukauden lopulla. Perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/ siviilipalvelus, raskaus) opiskelija voi lykätä opintojen aloittamista vuodella. Pedagogisten opintojen toinen osa (30 op) suoritetaan neljännen opiskeluvuoden syyslukukauden aikana. Perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus) opiskelija voi lykätä opintojen aloittamista vuodella.

 

Viimeksi päivitetty: 25.11.2016