Opinnot

Kulttuuriantropologian ja arkeologian oppiaineilla on yhteiset perusopinnot. Tuleva pääaine (kulttuuriantropologia tai arkeologia) valitaan aineopintojen alussa. Muilta osin opiskelijat voivat valita vapaasti oman aineyhdistelmänsä jo perusopintovaiheessa.

Sivuaineita opiskellaan sekä kandidaatin- että maisterintutkintoon. Luontevasti kulttuuriantropologiaan liittyviä sivuaineita ovat esimerkiksi saamen tutkimus, arkeologia, museologia, historia, maantiede, psykologia, sosiologia ja naistutkimus. 

Työelämävalmiuksia parantaa esimerkiksi taloustieteiden, kielten, tietojenkäsittelyn, matkailu-alan ja terveystieteiden opiskelu.

Kulttuuriantropologia on myös suosittu sivuaine.

Omakohtaisella kenttätyöllä on keskeinen sija tutkimuksessa ja opinnoissa. Kenttätöitä harjoitellaan opintojen eri vaiheissa ja ne voivat koostua esimerkiksi haastatteluista, valo- ja videokuvauksesta sekä osallistuvasta havainnoinnista.

Katso kulttuuriantropologian uusin opetusohjelma täältä

Tarkemmat tiedot opintojen sisällöstä ja tutkintovaatimuksista löydät humanistisen tiedekunnan opinto-oppaasta WebOodista (valitse ensin Humanistinen tiedekunta).

Opiskelijat saavat henkilökohtaista opintoneuvontaa ja laativat oman opintosuunnitelmansa, HOPS:n, opintojensa tueksi. Oulun yliopiston kulttuuritieteiden opiskelijoiden oma ainejärjestö on Kultu ry.

Uutiset-osiossa tiedotamme ajankohtaisista asioista ja ilmoitamme mahdollisista muutoksista opinto-ohjelmassa.

Pää- tai sivuaineopiskelija! 
Olethan kultu-listalla? Jos et ole, liity heti, jotta oppiaineen tiedotteet eivät mene ohi suun.

Jos et löydä näiltä sivuilta etsimääsi tai Sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä oppiaineen henkilökuntaan.

Viimeksi päivitetty: 18.11.2015