History of Theoretical physics group

Teoreettinen fysiikka Oulussa

Historia

1961 - 62

Teoreettisen fysiikan professorin virka perustettiin filosofiseen tiedekuntaan ja virkaa määrättiin hoitamaan filosofian tohtori Kaarlo Antero Hämeen-Anttila.

Teoreettisen fysiikan opetus alkoi kevätlukukaudella Hämeen-Anttilan luennoidessa vektori- ja tensorilaskennan ja mekaniikan approbaturluennot sekä kvanttimekaniikkaa.

Assistentti: FK Pekka Laakso ja FK Rauno Anttila yhdessä.

1962 - 1963

Approbatur-oppimäärän teoreettisessa fysiikassa suoritti 4 opiskelijaa.

1.6.63 - 31.8.64

Teoreettisen fysiikan professorin virkaa hoiti FT K.A. Hämeen-Anttila. Hänen tultuaan nimitetyksi tähtitieteen apulaisprofessorin virkaan määrättiin teoreettisen fysiikan virkaa hoitamaan 1.7.64 lukien FT Kaarle Kurki-Suonio.

Assistentit: FK Raimo Keskinen, FK Esko Suhonen.

Kirjasto

Teoreettisen fysiikan kirjastoa ruvettiin hankkimaan vasta kevätlukukaudella 1964 teoreettisen fysiikan laitoksen saatua ensimmäisen kerran omia määrärahoja. Lukukauden loppuun mennessä ehdittiin hankkia vasta 27 kirjaa.

Kajaaninkatu 7-9 (kerrostalohuoneisto 2. kerroksessa). Teoreettisen fysiikan laitos 1964-66.

1.9.64 - 31.8.65

Laitoksen vt. esimiehenä toimi vt. prof. Kaarle Kurki-Suonio 1.9.1964. 31.12.1964 FT Pekka Johannes Tarjanne nimitettiin teoreettisen fysiikan professorin virkaan 9.4.1965. Hän oli kuitenkin hoitanut professuuria jo 1.1.1965 alkaen nimittämiseensä saakka.

Pekka Tarjanne luennoi klassista statistista mekaniikkaa (cl-kurssi) 4 vt (10 opp.) ja fysiikan matemaattisista apuneuvoista (cl-kurssi) 2 vt (65 opp.) sekä johti teoreettisen fysiikan laudaturseminaaria kerran kahdessa viikossa.

Assistentit: FK Raimo Keskinen, FK Esko Suhonen.

Toimistotehtäviä hoiti virastotyöntekijänä merkonomi Riitta Liisa Sarvaranta 8.3.65 alkaen.

Cum laude approbatur-arvosanan teoreettisessa fysiikassa suoritti 2 opiskelijaa ja approbatur-arvosanan 17 opiskelijaa.

Lukuvuoden aikana hankittiin 2 kirjoituspöytää, konekirjoituspöytä, 2 pöytälamppua, 3 tuolia, 6 kirjahyllystöä, sähkökirjoituskone, arkistokaappi ja sohvakalusto.

Kirjasto

Laitoksen kirjastoon hankittiin lukuvuoden aikana 169 teosta kokonaislukumäärän ollessa kertomusvuoden lopussa 322. Sarjalulkaisuja oli kirjastossa 29 vuosikertaa. Eripainosvaihto saatiin käyntiin lukuvuoden lopulla ja saapunut materiaali käsitti 36 erillistä julkaisua.

1.9.1965 - 31.8.1966

FT Pekka Tarjanne oli virkavapaalla 1.9.65 - 31.7.66 (sij. FT K.A. Hämeen-Anttila).

Opettajakuntaan kuului lisäksi vierailevana professorina Charles O. Ahonen, Ph.D., laitoksen esimiehen, prof. Pekka Tarjanteen ollessa virasta vapaana Yhdysvaltoihin suuntautuneen opinto- ja tutkimusmatkan vuoksi 1.9.65 - 31.7.66.

Assistentit: FK Raimo Keskinen, FK Esko Suhonen.

Tuntiassistentti: YO Pekka Erkkilä.

Toimistotehtäviä hoiti virastotyöntekijänä merkonomi Riitta Sarvaranta.

Approbatur-arvosanan teoreettisessa fysiikassa suoritti 7 opiskelijaa, cum laude approbatur-arvosanan 2 opiskelijaa, laudatur-arvosanan 2 opiskelijaa.

Lisensiaattioppimäärän suoritti 1 opiskelija.

Lukuvuoden aikana hankittiin kirjoituspöytä, pöytälamppu, tuoli ja sähkölaskukone.

Kirjasto

Laitoksen kirjastoon hankittiin 96 teosta kokonaislukumäärän ollessa kertomusvuotena 418. Sarjajulkaisuja oli kirjastossa 49 vuosikertaa. Eripainoskokoelma käsitti 373 erillistä julkaisua.

1.9.66 - 31.8.67

Laitoksen esimiehenä toimi prof. Pekka Tarjanne 1.9. - 31.12.1966. Prof. Tarjanteen tultua nimitetyksi Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan professorin virkaan hän erosi ja Oulun teoreettisen fysiikan professorin virkaa määrättiin hoitamaan prof. Pekka Tarjanne ja FL Raimo Keskinen 1.1. - 31.7.1967 siten, että edellinen o.t.o. valvoi opetuksen antamista ja loppukuulusteluja sekä vastasi tutkintovaatimusten noudattamisesta ja jälkimmäinen antoi opetuksen ja toimitti kuulustelut. Dosentti Eero Byckling hoiti professorin virkaa 1.8.1967 lähtien.

Syyslukukausi

Assistentit: FK Juho Kokkoniemi FL Raimo Keskisen viransijaisena, FK Jorma Keinänen FK Esko Suhosen viransijaisena.

Tuntiassistentti: LuK Seppo Sohlo.

Kevätlukukausi

Assistentit: LuK Seppo Sohlo FL Raimo Keskisen viransijaisena, FK Jorma Keinänen FL Esko Suhosen viransijaisena. Tuntiassistentti: LuK Pekka Erkkilä

Toimistotehtäviä hoiti virastotyöntekijänä merkonomi Riitta Sarvaranta.

Approbatur-arvosanan teoreettisessa fysiikassa suoritti 20 opiskelijaa, cum laude approbatur-arvosanan 9 opiskelijaa. Lisensiaattioppimäärän suoritti 1 opiskelija.

Laitos toimi Kajaaninkatu 7 - 9:ssä syyskuun loppuun saakka, jolloin se muutti Kirkkokatu 11:een, jossa laitoksen käytössä on 4 työhuonetta.

Lukuvuoden aikana hankittiin 1 kirjoituspöytä ja 1 tuoli.

Kirjasto

Laitoksen kirjastossa oli kertomusvuoden lopussa 488 kirjaa. sarjajulkaisuja oli kirjastossa 60 vuosikertaa. Eripainoskokoelma käsitti 813 erillistä julkaisua.

Lisensiaattitutkimus: 22.11.1966 Suhonen Esko, Relativistisen Fermi-kaasun lämmönjohtavuudesta.

Kirkkokatu 11 (Kalevan talo). Teoreettisen fysiikan laitos 1966-73. Fysiikan TTK:n perus-opetuksen laskuharjoituksia kone - insinööriosaston tiloissa 1967-73

1.9.1967 - 31.8.1968

Laitoksen esimiehenä toimi vt.prof. Eero Byckling 1.9.67 - 31.8.68. 1.9.1967 perustetun teoreettisen fysiikan apulaisprofessorin viran hoitajana toimi FL (väit.) Alpo Kallio ja 1.1.1968 hänet nimitettiin virkaan. Apul.prof. Alpo Kallion siirtyessä hoitamaan teknillisen tiedekunnan sovelletun matematiikan professorin virkaa, järjestettiin teoreettisen fysiikan apulaisprofessorin viran hoito 1.3.1968 - 31.8.1968 siten, että apulaisprofessori Alpo Kallio hoiti puolta virkaan kuuluvista tehtävistä ja vt.prof. Eero Byckling ja FK Seppo Sohlo yhdessä toista puolta.

Syyslukukausi

Assistentit: LuK Seppo Sohlo FL Raimo Keskisen viransijaisena, FK Jorma Keinänen FL Esko Suhosen viransijaisena

Tuntiassistentti: LuK Pekka Erkkilä

Kevätlukukausi

Assistentit: FK Seppo Sohlo, FK Jorma Keinänen FL Esko Suhosen viransijaisena.

Toimistotehtäviä hoiti virastotyöntekijänä merkonomi Riitta Sarvaranta.

Approbatur-arvosanan teoreettisessa fysiikassa suoritti 23 opiskelijaa, cum laude approbatur-arvosanan 2 opiskelijaa ja laudatur-arvosanan 1 opiskelija.

Laitos toimi edelleen Kirkkokatu 11:ssa.

Lukuvuoden aikana hankittiin 1 koulutaulu, 1 sohvapöytä, 2 nojatuolia ja kirjahyllystöä.

Kirjasto

Laitoksen kirjastossa oli kertomusvuoden lopussa 604 teosta. Sarjajulkaisuja oli kirjastossa 70 vuosikertaa. Eripainoskokoelma käsitti 1134 erillistä julkaisua.

1.9.1968 - 31.8.1969

Laitoksen esimiehenä toimi 1.9. - 31.12.68 vt.prof. Eero Byckling ja 1.1. - 31.8.69 prof. Alpo Kallio. Apul.prof. Alpo Kallio nimitettiin 31.1.69 teoreettisen fysiikan professorin virkaan. Apulaisprofessorin viransijaisena toimi 1.9. - 31.12.68 FL Esko Suhonen, apul.prof. A.Kallion hoitaessa teknillisen tiedekunnan sovelletun matematiikan professorin virkaa. 1.1. - 31.8.69 apulaisprofessorin viranhoitajana toimi Fl Raimo Keskinen.

Assistentit: LuK Pekka Erkkilä FK Jorma Keinäsen viransijaisena, FK (31.7.) Jorma Keinänen, FK Seppo Sohlo Esko Suhosen viransijaisena, (1.1.) FK Seppo Sohlo.

Tuntiassistentit: Syyslukukaudella YO Heikki Asikainen, YO Mikko Saarela, kevätlukukaudella YO Timo Rantakokko ja LuK Mikko Saarela.

Toimistotehtäviä hoiti virastotyöntekijänä merkonomi Riitta Sarvaranta.

Approbatur-arvosanan teoreettisessa fysiikassa suoritti 27 opiskelijaa ja cum laude approbatur-arvosanan 2 opiskelijaa.

Laitos toimi edelleen Kirkkokatu 11:ssa.

Kertomusvuoden aikana hankittiin heijastin ja valkokangas.

Kirjasto

Laitoksen kirjastossa oli kertomusvuoden lopussa 681 kirjaa. Aikakauslehtiä tilattiin 14. Eripaikoskokoelma käsitti 1565 erillistä julkaisua.

1.9.1969 - 31.8.1970

Laitoksen esimiehenä toimi prof. Alpo Kallio. Avoinna olevaa apulaisprofessorin virkaa hoiti FL Raimo Keskinen.

Assistentit: FK Jorma Keinänen, FK Seppo Sohlo, LuK Pekka Erkkilä FK Seppo Sohlon viransijaisena 16.10. lähtien.

Tuntiopettajat: LuK Pekka Pietiläinen, LuK Mikko Saarela.

Toimistotehtäviä ja kirjastoa hoiti virastotyöntekijänä merkonomi Riitta Sarvaranta.

Approbatur-arvosanan teoreettisessa fysiikassa suoritti 27, cum laude approbatur-arvosanan 7 ja laudatur-arvosanan 2 opiskelijaa. Lisensiaattioppimäärän suoritti 1 opiskelija. Filosofian tohtoriksi väitteli 1 filosofian lisensiaatti.

Laitos toimi edelleen Kirkkokatu 11:ssa, jossa oli 6 huonetta 3. kerroksessa.

Kirjasto

Laitoskirjastoon tilattiin 16 tieteellistä aikakauslehteä sekä hankittiin 100 uutta teosta. Kirjojen kokonaismäärä kertomusvuoden lopussa oli 781 kpl. Eripainoskokoelma käsittää 1980 erillistä julkaisua.

Prof. Alpo Kallio sai valtion luonnontieteelliseltä toimikunnalta v:ksi 1970 aputyövoiman palkkaamiseen 4500 mk:n apurahan.

Lisensiaattitutkimus: 11.12.1969 Seppo Kaarlo Antero Sohlo, venezianon amplitudi kahden protonin elastisessa sironnassa

Väitöskirja: 16.3.1970 (hyväksytty 19.3.70) Esko Suhonen, On the Energy Transfer in Relativistic Medium.

1.9.1970 - 31.8.1971

Apulaisprofessoriksi nimitettiin Esko Suhonen, FT, 1.3.1971. Dosenttina toimi Lorna Sundströn, FT (3.6.1971)

Approbatur-arvosanan teoreettisessa fysiikassa suoritti 26 opiskelijaa, cum laude approbatur -arvosanan 3 opiskelijaa ja laudatur-arvosanan 1 opiskelija.

Mikko Saarela suoritti FK tutkinnon 10.12.1970.

Laitos toimi edelleen Kirkkok. 11:ssa ja 1.9.70 laitos muutti 3. kerroksesta 4. kerrokseen, jossa laitoksella oli 12 huonetta ja pieni luentosali.

Laitokselle saatiin 25.2.1971 terminaalipääte DS 9370, joka oli yhteinen koneinsinööriosaston ja matematiikan laitoksen kanssa.

1.9.1971 - 31.8.1972

Filosofinen tiedekunta jaettiin 1.8.1972 lukien kahteen uuteen tiedekuntaan, jotka ovat humanistinen tiedekunta ja luonnontieteellinen tiedekunta.

Tutkintoja:

Pekka Pietiläinen 20.1.72 FK

Lauri Lantto 17.11.71 FK

Pekka Toropainen 4.5.72 FK

Jorma Enkenberg 2.3.72 FK

Vierailevana Norditan tutkijana toimi 15.4. - 15.7.72 dr Claudio Ciofi degli Atti, Rooma

Approbatur-arvosanan teoreettisessa fysiikassa suoritti 11, cum laude approbatur -arvosanan 5 ja laudatur-arvosanan 3 opiskelijaa.

1.9.1972 - 31.8.1973

Professorina oli Alpo Kallio, apulaisprofessorina Esko Suhonen, dosenttina Lorna Sundström. Vieraileva tutkija Norditan ja Fulgright-apurahojen turvin prof. Kenneth Lassila 1.11.72 - 30.6.73. y.p. assistentteja 2, 1 a.p. assistentti, 2 tuntiopettajaa, kanslisti.

Approbatur-arvosanan teoreettisessa fysiikassa suoritti 18, cum laude approbatur -arvosanan 6 opiskelijaa ja laudatur-arvosanan 1 opiskelija. Lisensiaattioppimäärän suoritti 2 opiskelijaa.

Laitos toimi edelleen Kirkkokatu 11:ssa.

Lisensiaattitutkimus: 31.5.1973 Pekka Erkkilä, Muonikaappauksen kokonaistodennäköisyys 160-ytimeen.

1.9.1973 - 31.8.1974

Muutto 15.12.1973 Linnanmaalle uusiin tiloihin.

Approbaturin oppimäärän teoreettisessa fysiikassa suoritti 14 opiskelijaa, fil.lis -tutkinnon yksi opiskelija. Väitös: 30.5.1974 FL Seppo Sohlon, The Uncorrelated Jet Model and the Hydrodynamical Model for Particle Production in Very High Energy Scattering of two Protons (väitöstilaisuus 17.5.1974).

1.8.1974 - 31.7.75

Yliassistenttina toimi Pekka Toropainen. Lauri Lantto suoritti 8.5.1975 FL-tutkinnon.

Teoreettisen fysiikan approbaturin oppimäärän suoritti 18 ja cum laude approbaturin oppimäärän 2 opiskelijaa. LuK-tutkinnon suoritti 1 ja FK tutkinnon 1 opiskelija.

Teoreettisen fysiikan laitokselle sijoitettiin geofysiikan, fysiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelyopin laitosten yhteiseen käyttöön nopea tietokonepääte Datapoint 2200.

1.8.1975 - 31.7.1976

Teoreettisen fysiikan approbaturin oppimäärän suoritti 16 ja cum laude approbaturin oppimäärän 2 opiskelijaa. FL-tutkinnon suoritti 1 opiskelija.

Lisensiaattitutkinto: 11.9.75 Enkenberg, Eino Jorma, Pomeranchukin ja Landaun hiukkastuottomallien soveltamisesta korkeaenergisten hakronien törmäyksiin.

1.8.1976 - 31.7.1977

Professori Alpo Kallio oli USA:ssa 1.9.1976 - 31.8.1977.

Teoreettisen fysiikan approbaturin oppimäärän suoritti 34 ja cum laude approbaturin oppimäärän 5 opiskelijaa. FK tutkinnon suoritti 1 opiskelija (Mauri Puoskari 16.9.1976).

1.8.1977 - 31.7.1978

Teoreettisen fysiikan approbaturin oppimäärän suoritti 25 ja cum laude approbaturin oppimäärän 2 opiskelijaa. FK-tutkinnon suoritti 1 opiskelija.

Väitös: 26.8.1977 Fl Mikko Saarela esitti tarkastettavaksi väitöskirjansa, Nucleon resonances in the nucleon-nucleon interaction, jonka luonnontieteellinen tiedekunta hyväksyi 15.9.1977.

1.8.1978 - 31.7.1979

approbaturin oppimäärän suoritti 35, cum laude approbaturin oppimäärän 3 ja laudaturin oppimäärän 1 opiskelija.

Laitoksessa esitettiin julkisesti tarkastettavaksi 26.5.1979 FL Lauri Lanton väitöskirja (Variational theory of quantum fluids), jonka tiedekunta hyväksyi 30.5.1979.

1.8.1994

Teoreettisen fysiikan laitos, biofysiikan tieteenalaohjelma ja fysiikan laitos yhdistyivät fysikaalisten tieteiden laitokseksi. Laitosjohtajaksi valittiin Prof. Rauno Anttila, varajohtajaksi Prof. Alpo Kallio.

1.7.2001

Alpo Kallion jäätyä eläkkeelle teoreettisen fysiikan professoriksi nimitettiin Erkki Thuneberg.

4.-8.1.2003

Teoreettisen fysiikan ryhmä järjesti kansainvälisen kokouksen Vortices in Superfluids and Superconductors.

1.8.2003

Esko Suhosen jäätyä eläkkeelle toiseksi teoreettisen fysiikan professoriksi nimitettiin Kari Rummukainen. Hän oli virkavapaalla CERNissä 2003-2006.

1.8.2006-2009

Kari Rummukainen toimi professorina Oulussa. Alkeishiukkasfysiikan ryhmässä toimivat myös Heribert Weigert ja Anders Tranberg.

2009

Väitökset: Juha Leppäkangas, Petri Mutka ja Timo Hyart

2010

Jani Tuorilan väitös. Pekka Pietiläinen jäi eläkkeelle.

2011

Janne Viljas opettamassa suprajohtavuutta. Väitökset: Timo Virtanen ja Janne Kuokkanen

2012

Väitökset: Janne Karimäki ja Jukka Isohätälä. Mikko Saarela jäi eläkkeelle vuoden lopussa.

2013

Matti Silveri väitteli.

2014

Matti Alatalo aloitti teoreettisen fysiikan toisena professorina. Juri Kuorelahti, Sami Laine, Olga Miroshnichenko, Iivari Pietikäinen ja Sergey Posysaev aloittivat jatko-opiskelijoina. Erkki Thuneberg tutkimusvapaalla lukuvuoden 2014-2015.

2017

Fysiikan laitos lopetettiin ja teoreettinen fysiikka siirtyi osaksi Nano- ja molekyylimateriaalien tutkimusyksikköä.