Organisaatiopsykologiaa eri tieteenalojen maisteriopiskelijoille.

Organisaatiopsykologiaa tarjolla eri tieteenalojen maisteriopiskelijoille, ilmoittaudu kurssille 15.10.2021 mennessä.

Organisaatiopsykologian kurssi (415041S) järjestetään tänä syksynä aikavälillä 2.11. – 8.12.2021. Aloitus 2.11 klo 12.15 salissa IT115 (ja zoom) (Opetustapa varmistetaan vielä ennen kurssin alkua sen hetkisen koronatilanteen ja ohjeistuksen mukaisesti ja kurssille osallistuvat saavat infoviestin toteutustavasta noin viikkoa ennen kurssin alkua)

Organisaatiopsykologian kurssi tarjoaa opiskelijoille kokemukselliseen oppimiseen perustuvan tavan tutkia organisaation ja yksilöiden välisiä suhteita. Keskeisiä aiheita ovat mm. organisaatioiden kehittäminen, organisaatiokulttuurit, tiimit ja johtajuus, työhyvinvointi.

Organisaatiopsykologian kurssin keskeisenä opiskelumenetelmänä toimii organisaatiosimulaatio, jonka toimijoina ovat maisteriopiskelijat eri tieteenaloilta. Kurssin keskeisin työmuoto on kurssilaisten osallistumiseen perustuva ryhmätoiminta ja organisoituminen kurssin tavoitteiden mukaisesti. Muita työmuotoja ovat asiantuntijoiden alustukset ja puheenvuorot sekä kirjalliset tehtävät. Kurssin toteutustapa poikkeaa siis perinteisestä yliopisto-opetuksen kaavasta.

Kurssin aloitus 2.11 klo 12.15 – 16.00 ja muut tapaamiskerrat 10.11 - 8.12.2021 keskiviikkoisin klo 8.30-12:00 (katso tilat ja tarkemmat ajat Pepistä https://opas.peppi.oulu.fi/fi/opintojakso/415041S/2868).

Ilmoittautuminen 15.10.2021 mennessä.

Last updated: 23.9.2021