Tekoäly analytiikassa -verkoston tuloksia ja toiminnan jatkuminen

Kuluneen vuoden aikana Tekoäly analytiikassa -verkosto (koordinaattorina CHT/Oulun yliopisto) on tuottanut selvityksiä datan ja analytiikan hyödyntämisen tilanteesta sosiaali- ja terveysalalla sekä luonut perustaa verkoston toiminnan jatkuvuudelle.

Tekoäly sote-tiedolla johtamisessa -tilannekuvaraportti

HyteAiron Tekoäly analytiikassa -verkoston toiminnan keskiössä on tuottaa näkemystä terveysdatan tehokkaammasta toisiokäytöstä ja tarkastella tekoälyn ja edistyksellisen analytiikan hyödyntämisen osaamisen tilannekuvaa tietojohtamisessa ja datalla tuettujen palvelumallien kehityksessä. Tilannekuvan muodostamiseksi on kerätty kyselytutkimuksella käynnissä olevia kokeiluja, haastateltu aihealueen parissa työskenteleviä henkilöitä, tehty selvityksiä ja järjestetty keskustelutilaisuuksia.

Tämänhetkistä tilannetta on kuvattu Tekoäly sote-tiedolla johtamisessa -tilannekuvaraportissa. Raporttiin on koostettu johtopäätöksiä ja suosituksia myös verkostomaisen toiminnan jatkosta.

Tiedon hyödyntäminen kotihoidon ratkaisuissa

Kotihoidon ja kotona käytettävien laitteiden ja sovellusten tuottamien seurantatietojen tietopohjan ja tietojen hyödyntämisen osalta tehtiin haastattelututkimus Kati-ohjelman hankkeissa. Haastatteluilla kartoitettiin hankkeiden taustaorganisaatioiden ja hanketoimijoiden näkemystä ja valmiuksia seurantalaitteiden tuottaman datan hyödyntämisestä toisiokäytöstä ja mahdollisuuksista hyödyntää koneoppimista/tekoälyä tulevaisuuden palvelunohjuksessa ja ennakoinnissa. Tiedon hyödyntäminen kotihoidon ratkaisuissa -raportissa on avattu haastatteluiden tuloksia.

Tekoäly analytiikassa -työryhmän työ jatkuu HYTKI Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi -hankkeen toiminnassa

HyteAiro-ohjelmassa käynnistyneet verkostot luovat hyvän pohjan verkostomaisen yhteistyön jatkolle. Tekoäly Analytiikassa-työryhmä on jatkokehittänyt verkostomaisen yhteistyön konseptia. Verkostoyhteistyön rakentamisen kulmakiviksi on nostettu innovaatioekosysteemipohjainen kehittäminen. HyteAiro-ohjelman vaikuttavuuden lisäämiseksi on yhteistyötä laajennettava alueille, jossa toimijat voivat edistää omilla toimillaan datan hyödyntämispotentiaalia sekä tekoälypohjaista kehittämistä osana terveysalan innovaatioekosysteemitoimintaa.

Yhteistyötä vahvistetaan TEM:n alueiden välisen verkostoyhteistyön tukemiseen kohdistettavalla rahoituksella Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi (HYTKI) -hankkeessa. Hankkeen toimilla edistetään Tekoäly sote-tiedolla johtamisessa -raportin suosituksia. Tavoitteena on nostaa ja pitää Suomi yhtenä johtavista digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin datapohjaisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ekosysteemeistä Euroopassa. Datakyvykkyyden kasvattaminen ja hyödyntäminen hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla on priorisoitu verkoston tärkeimmäksi yhteiseksi temaattiseksi kokonaisuudeksi ja aluekehittämisen painopisteeksi, ja siksi kansallinen yhteistyö on perusteltua.

Last updated: 16.12.2021