Toisiolain vaikutukset tutkimukseen ja data-analytiikan sovelluksiin - Hyteairon analytiikkatyöryhmän selvitys

Sosiaali ja terveystietojen toisiokäyttö on digitaalisen transformaation tukipilari, minkä edelläkävijänä Suomi tunnetaan. Sote-datan toisiokäytöllä nähdään merkittävää potentiaalia, jonka hyödyntäminen mahdollistaa resurssien säästämistä ja kansainvälisen viennin kasvua. Ennen kuin datan todellista potentiaalia voidaan hyödyntää, on ratkaistava haasteita niin datan saavutettavuuden, lupaprosessien kuin myös teknologian ja infrastruktuurin suhteen, joka vaatii kaikkien osapuolten taholta avointa vuoropuhelua ja yhteistyötä.

Uutinen julkaistu alunperin helmikuussa 2021.

Suomessa on luotu valmiuksia sote-tiedon saatavuuden ja lupamenettelyjen yhtenäistämiselle, mikä luo hyvän perustan datan toisiokäyttöön tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa. Laki sosiaali- ja terveystietojen (sote-tiedot) toissijaisesta käytöstä (552/2019, ns. toisiolaki) tuli voimaan keväällä 2019 ja sen säännösten soveltaminen laajenee vaiheittain. Osana Hyteairo-ohjelmaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tilasi selvitysprojektin, jonka tavoitteena oli kartoittaa toisiolain ja siihen liittyvien määräysten vaikutusta tekoälyteknologioihin liittyvään tutkimustoimintaan. Projektissa tarkasteltiin myös vaihtoehtoja uuden lain mukaisten tietoturvallisten laskentaympäristöjen kehittämiseen. Erityisesti selvitettiin, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia liittyy laskentaympäristöjen toteutukseen toisiolain uuden määräyksen (5.10.2020) puitteissa. Selvityksen toteutti VTT:n ja THL:n asiantuntijoista koottu projektiryhmä haastattelujen ja kirjallisuusselvityksen avulla.

Projektin tulokset ja suositukset koostava raportti keskittyy potentiaalisten teknologioiden ja ratkaisujen tunnistamiseen ja niihin liittyvien rajoitteiden selventämiseen. Lisäksi raportissa haetaan näkökulmia uusien ratkaisujen tukemiseen, niin lupien kuin myös tietoturvallisten käyttöympäristöjen kehittämisen kannalta. Projektin tulosten perusteella terveysdatan toisiokäytöllä nähdään merkittävä potentiaali ja siihen kohdistuu paljon odotuksia tutkimusyhteisössä, valtionhallinnossa ja yrityksissä. Potentiaalin hyödyntäminen mahdollistaisi resurssien säästämisen ja tukisi uutta kansainvälistä vientiä. Toisaalta suurimpana haasteena nähtiin nykyinen lupaprosessien ja aineistopalvelujen hitaus sekä lainsäädännön vaihteleva kotimainen ja kansainvälinen tulkinta.

Selvityksen osana esitetään jatkotoimenpidesuosituksia tutkimuksen tukemiseen, datan luvittamiseen sekä käyttöympäristöjen määrittelyyn ja toteutukseen tehokkaan ja sujuvan tutkimuskäytön varmistamiseksi. Raportti toimii myös pohjana päätettäessä tarvittavista toimenpiteistä datan toisiokäytön potentiaalin hyödyntämisessä nyt ja tulevaisuudessa sekä lähtökohtana STM:n tuleville selvityksille sote-tiedon hyödyntämisestä toisiolain puitteissa tiedolla johtamisen ja resursoinnin näkökulmasta.

Selvityksen tuloksia ja suosituksia esiteltiin tarkemmin Hyteairo-ohjelman Analytiikkawebinaarissa torstaina 18.3. Lisäksi webinaarissa keskusteltiin tuloksista ja annetuista jatkotoimenpidesuosituksista selvityksen tekijöiden ja tärkeimpien sidosryhmien kanssa, ja myös osallistujat ovat tervetulleita esittämään kysymyksiään. Webinaariin ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Selvitysprojektin raportti luettavissa kokonaisuudessaan

Suora linkki raporttiin

Lisätietoja:

Juha Pajula, Research scientist, VTT (juha.pajula(a)vtt.fi)

Maritta Perälä-Heape, johtaja, Centre for Health and Technology, Oulun yliopiston (maritta.perala-heape(a)oulu.fi)Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka -ohjelma eli #hyteairo-ohjelma tukee ja vauhdittaa tekoälyn ja robotiikan hyödyntämistä. Hyteairo-ohjelma on kaikkien osapuolien yhteinen ohjelma yhteydenpitoon ja hyvinvointialan uudistamiseen tekoälyn ja robotiikan avulla. Ohjelman tavoitteina on nopeuttaa tekoälyn ja robotiikan hyödyntämistä hyvinvointialan palveluissa ja toimintaprosesseissa, luoda edellytyksiä tekoälyn ja robotiikan kehittämiselle ja käytölle hyvinvointialalla sekä edistää alan AiRo-teknologioiden liiketoimintaa Suomessa ja niiden vientiä. ”Tekoäly analytiikassa” on yksi ohjelman kehittämiskokonaisuuksista, ja aihealueen verkostoyhteistyötä koordinoi Oulun yliopiston Centre for Health and Technology.

Last updated: 13.12.2021