Rehtori Jouko Niinimäki XX Kerttu Saalasti seminaarissa: Yhtä aikaa lokaali ja globaali pärjää nyt ja tulevaisuudessa

XX Kerttu Saalasti seminaarissa 21.9. puhunut rehtori Jouko Niinimäki tarkasteli Oulun yliopiston ja sen Kerttu Saalasti Instituutin merkitystä jälkiteollisen yhteiskuntamuutoksen keskellä. Kun tekeminen ja osaaminen ovat kansainvälisessä tiedeyhteisössä arvostettuja ja niillä on vahva sidos toiminta-alueeseen, antaa näyttöön perustuva tieto yhteistyökumppaneille, niin yrityksille kuin muillekin toimijoille, konkreettista hyötyä toiminnan kehittämiseen.

-Jälkiteollinen yhteiskuntamuutos ulottuu yhä nopeammin myös palveluihin. Teollinen tuottavuus lisääntyy, mutta työpaikat siirtyvät automaation, robotisaation ja tekoälyn seurauksena palvelusektorille. Myös palvelut automatisoituvat, Niinimäki muistutti.

-Tässä tilanteessa monenlainen osaaminen on tärkeää ja arvokasta. Koulutus ja tutkimus korostuvat yhteiskunnan menestyksen mahdollistajina. Innovaatioista on tullut yhä tärkeämpiä. Kun nykyisen tuotannon ja palveluiden kasvu ei luo uusia työpaikkoja, niin niiden on synnyttävä myös luovuuden ja uusiutumisen kautta, rehtori painotti.

Globalisaatio tuo kilpailun joka paikkaan. Samalla myös koko maailma on meille markkina-alue. Tietokin on muuttunut raaka-aineeksi. Data eri muodoissaan on arvokasta ja sen omistajuus keskeistä. Avoimen tieteen ja oppimisen merkitys korostuvat. Avoimen tiedon hyödyntäminen mahdollistaa myös yritysten uudistumisen.

-Tällaisessa toimintaympäristössä meidän tulee olla yhtä aikaa vahvasti lokaali ja globaali, Niinimäki korosti.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti on esimerkillinen toimija

Oulun yliopiston erityinen vahvuus on tuoda tiede ja yhteiskunnan eri toimijat lähemmäs toisiaan.

-Haluamme tutkimustulostemme ja osaamisemme olevan vaikuttavaa. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti tekee tätä menestyksellisesti alueellaan kansainvälisten kumppaneidensa kanssa, Niinimäki kiitti.

Kansainvälisyys ja korkea laatu edellyttävät fokusoitumista. Mikroyrittäjyyden tutkimus ja koulutus on Kerttu Saalasti Instituutin valtakunnallinen tehtävä. Sen hoitamisessa verkostoituminen ja vahva sitoutuminen koko Suomen elinvoimaisuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat ensiarvoisia. Jos voimme rohkaista mikroyritykset kasvamaan, meillä ei ole työllisyysongelmia, rehtori totesi.

Last updated: 30.6.2021