MicroENTRE®:n palvelukokonaisuus mikroyritysten kasvun haasteisiin

SoloENTRE-hankkeessa on aloitettu mikroyrittäjille suunnatun mikroyrityksien palvelukokonaisuuden toteutus. Palvelukokonaisuus tukee mikroyrityksiä kasvuvalmiuteen ja kasvunhallintaan liittyvissä toimissa. Palvelukokonaisuuden toteutus tapahtuu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan mikroyritysten ja yrityspalveluorganosaatioiden kanssa. Palvelun SoloENTRE-hankkeelle tuottaa sähköisesti Codemate Oy ja se otetaan käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä.

Mikroyrityksien palvelukokonaisuus rakentuu kolmesta yrittäjien suorittamasta itsearviointipalvelusta. Nämä palvelut ovat digivalmiuden, kasvukyvykkyyden ja kasvunhallinnan itsearvionnit. Näiden palveluiden avulla mikroyrittäjä voi omatoimisesti arvioida ja suunnitella yrityksensä toimintaa pitkäjänteisesti. Yrittäjällä on myös mahdollisuus saada yksilöidympää palautetta MicroENTRE:ltä itsearvionnin jälkeen.

Mikroyrityksien palvelukokonaisuus:

1) Digivalmiuksien itsearvioinnin avulla luodaan käsitys digitaalisista valmiuksista ja kehittämistarpeista, jotka edesauttavat digitaalista kehittymistä.

2) Kasvukyvykkyyden itsearvioinnin avulla luodaan käsitys yrityksen kasvuvalmiuksista ja yrityksen potentiaalisimmista kasvumahdollisuuksista.

3) Kasvunhallinnan itsearvioinnin avulla luodaan käsitys yrityksen nykyisestä kasvuvaiheesta ha tarkastellaan miten yrityksen eri osa-alueisiin liittyviä kasvun haasteita voidaan hallita.

Lisätietoja:

Kai Hänninen

Projektitutkija

+358 40 5747 951

kai.hänninen@oulu.fi

Last updated: 31.8.2021