Infotech Oulu Annual Report 2011 - Infotech Oulu vuonna 2011

Oulun yliopiston yksi neljästä strategisesta painoalasta on informaatioteknologia, jonka fokusalueiksi on määritelty konenäkö ja jokapaikan tietotekniikka, langaton viestintä, nopea elektroniikka ja fotoniikka, lääketieteen tekniikka, sekä tietojärjestelmät. Infotech Oulu on Oulun yliopiston vuonna 1996 perustama informaatiotekniikan tutkimuksen sateenvarjo-organisaatio. Tutkimuksen pääaloina ovat elektroniikka, tietoliikennetekniikka sekä tietojenkäsittelytiede ja -tekniikka.

Infotech Oulun tehtävänä on luoda ympäristö, jossa kansainvälisen tason tutkimusryhmät voivat kehittyä ja toimia parhaalla mahdollisella tavalla. Infotech Oulu edistää pitkäjänteistä tutkimusta, tutkijankoulutusta, kansainvälisyyttä sekä tutkimusryhmien ja eri sidosryhmien välistä yhteistyötä. Perus- ja soveltavan tutkimuksen vuorovaikutus nähdään tärkeäksi, mutta parhaat tulokset saadaan, kun liikkeellepanevana voimana on uteliaisuus.

Infotech Oulun tutkimusryhmät valitaan ulkopuolisen arvioinnin perusteella. Kansainvälisessä arvioinnissa kiinnitetään huomiota ryhmien tieteelliseen tasoon. Vuoden 2010 alusta alkaneelle nelivuotiskaudelle valittiin viisi ryhmää täysjäseniksi ja kolme liitännäisjäseniksi. Kaksi ryhmää on Oulun yliopiston ja VTT:n yhteisryhmiä, joiden varajohtaja on VTT:ltä.

Infotech Ouluun kuuluvat tutkimusryhmät toimivat pääosin ulkopuolisella rahoituksella. Päärahoittajat ovat Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes, Suomen Akatemia, opetusministeriö, EU ja teollisuus. Infotech Oulun täysjäsenten ulkopuolinen tutkimusrahoitus vuonna 2011 oli 12,5 miljoonaa euroa. Mukaan lukien liitännäisjäsenet rahoitus oli 16,4 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna rahoitus kasvoi hieman. Laskentatavasta riippuen ulkopuolisen rahoituksen osuudeksi koko tutkimusrahoituksesta voidaan katsoa 70–80 prosenttia. Loppuosa tuli Oulun yliopiston ja VTT:n omista budjeteista. Suurin ulkopuolinen rahoittaja oli Tekes reilusti yli kolmanneksen osuudellaan.

Vuoden 2011 lopussa täysjäseninä toimivissa tutkimusryhmissä työskenteli 279 henkeä. Liitännäisjäsenet mukaan lukien henkilömäärä oli 357. Laskua edellisvuodesta oli hieman. Tilastojen mukaan Infotech Oulun tutkimusryhmät ovat kansainvälistyneet entisestään. Koko henkilöstä ulkomailta oli 28,9 % ja tohtoriopiskelijoista peräti 32,1 %.

Oulun yliopisto myöntää vuosittain Infotech Oululle perusrahoitusta, joka vuonna 2011 oli suuruudeltaan 400 000 euroa. Lisäksi tutkimusryhmät saivat yliopistolta Infotechin kautta 516 000 euron rahoituksen infrastruktuurihankintoihin ja 300 000 euroa kansainväliseen tutkijarekrytointiin. Suurin osa perusrahoituksesta, noin 75 %, käytettiin suoraan Infotech Oulun täysjäseninä toimivien tutkimusryhmien tukemiseen. Loppuosaa rahoituksesta käytettiin mm. tutkijankoulutuksen ja kansainvälisen toiminnan edistämiseen tukemalla jatko-opintokursseja, tutkijakokouksia ja -seminaareja sekä tutkijanvaihtoa. Yksittäisen ryhmän rahoitusosuuden määrää sen menestys tutkimusryhmien valinnan yhteydessä olleessa ulkopuolisessa arvioinnissa, sekä ryhmän viimeaikaiset näytöt tutkimuksen tuloksista. Tärkeimpinä kriteereinä ovat ryhmästä väitelleiden tohtoreiden määrä ja arvokkaimmat julkaisut lehtien merkittävyyttä kuvaavilla impact-faktoreilla mitattuina. Laadun mittarina käytetään myös julkaisujen viittausten määrää ja Suomen Akatemian vuosittaisen rahoituksen suuruutta. 

Tutkimus ja tutkijankoulutus tukevat läheisesti toinen toisiaan. Tohtorinkoulutus on oleellinen osa Infotech Oulun toimintaa. Vuoden 2011 aikana Oulun yliopistolle tuli yksi tutkijakoulu (UniOGS) ja entiset tutkijakoulut ovat muuttuneet sen tohtoriohjelmiksi. Infotech Oulun tohtoriohjelman johtaja  professori Markku Juntti valittiin UniOGS:n johtoryhmään ja sen tekniikan ja luonnontieteiden tohtorikoulutustoimikunnan puheenjohtajaksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat 25 tutkijaopiskelijapaikkaa ja koordinaattorin paikka ovat merkittävä resurssi Infotech Oulun tohtoriohjelmalle ja koko yliopistolle alan pitkäjänteisen tutkimuksen kannalta. Tohtoriohjelma järjestää vierailevien kansainvälisten huippututkijoiden pitämiä luentoja ja intensiivikursseja. Sen toimintaa tehostaa Suomen Akatemialta saatava rahoitus opetustarjonnan järjestämiseksi ja muihin menoihin. Vuosille 2010–2013 tämä tuki on yhteensä 430 000 euroa, josta vuoden 2011 osuus oli 107 500 euroa. Vuoden 2011 lopussa Infotech Oulun tutkimusryhmissä työskenteli 168 jatko-opiskelijaa, Väitöksiä tuli 24, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Väittelijöistä 13 sai Infotechin tohtoriohjelman rahoitusta.

Tieteelliset tulokset ovat parantuneet vuosi vuodelta, kun mittarina pidetään parhaiden julkaisujen impact-faktoreita ja viittausten määrää. Tilastot osoittavat, että eniten viitatut professorimme eivät jää jälkeen ICT-alan Suomen Akatemian huippuyksiköiksi valittujen tutkimusryhmien johtajista ja akatemiaprofessoreista, kun lasketaan viittaiuksiä viime vuosien julkaisuihin.

Vuoden aikana tutkimusryhmiemme johtajat saivat merkittäviä nimityksiä ja muita arvostuksen osoituksia. Euroopan tutkimusneuvosto myönsi Professori Heli Jantuselle Oulun yliopiston ensimmäisen ERC Advanced Grant -rahoituksen, joka on suuruudeltaan 1,9 miljoonaa euroa. Suomen Akatemia valitsi uudelleen professori Juha Kostamovaaran akatemiaprofessoriksi viideksi vuodeksi henäkuusta 2012 alkaen. IEEE myönsi professori Matti Pietikäiselle IEEE Fellow -arvonimen. Lisäksi professorit Matti Latva-aho ja Olli Silvén kutsuttiin Teknillisten Tieteiden Akatemian varsinaisiksi jäseniksi.

Last updated: 23.6.2012